Nem tudjuk betölteni a Disqus-t. Ha moderátor vagy, akkor nézz bele a hibaelhárító útmutatóba .

gzeevi • 8 éveezelőtt

Fogom a fejem, és nem értem.. Hogy süllyedhetett le ennyire az erkölcsérzék? Ha az öreg a végét járja, és szüksége van kórházi segítségre, azt meg KELL neki adni, minden politikai megfontolás nélkül. Nincs olyan, hogy "megérdemli", nincs olyan, hogy "ez ránk rossz fényt vet" - még akkor sem, ha ezek a megállapítások igazak, akkor is többedrangúak a legelső parancs után: az orvosnak segítenie KELL! Mi az a vád, hogy "pénzért"? Persze, minden szolgáltatás pénzbe kerül, de senkinek sem többe vagy kevesebbe. Ez a halála előtt álló ember csak egy a többi közül, tilos válogatni!

Aki az izraeliek példáját hozta fel: a szír-izraeli határra érkeznek naponta sebesültek, néha még egyenruhában is. Senki sem kérdezi, melyik oldalon harcolt, ez nem szempont akkor, ha az illető lábát kell amputálni. Nincs olyan, hogy "megérdemli", nincs olyan, hogy "mit fognak szólni Kelet- vagy Nyugat-Európában, hogy mi ezeket segítjük" (pedig, mint tudjuk, szólnak!). Amikor egy késelő terroristát meglőttek, és az már a járdán feküdt, az őt körülvevő katonák meg csak nézték, nem nyújtottak neki elsősegélyt - az ott lévő tisztet hadbíróság elé állították. A természetes bosszú érzete érthető, a gyilkosjelölt "megérdemli", a kívülállók gondolhatják, hogy "hülyék ezek a zsidók" - mégis, létezik egy erkölcsi parancs, aminek vezetni kell cselekedeteinket, ha nem akarunk mi is az iszlám terror, vagy a sztálini terror, vagy a fehérterror, vagy bármilyen színű terror lelkes híveinek a szintjére süllyedni.

Hogy nem hamis ideológiák, hanem sunyiság vezetné megfontolásainkat és megnyilvánulásainkat - arra már nem is merek gondolni.

Vasile Muresan • 8 éveezelőtt

Te minden háborús bűnöst befogadnál ? Miért nem a börtönkorházba vitték ? Ránk akarod húzni a "kollaboráns zsidó" szerepét, akit boldogan és dalolva vitte sajátjait avesztőhelyre.

Santiago Kanalas • 8 éveezelőtt

Te kötelességednek érzed, hogy hülyeségéket írj? Mert azt látom, hogy te ebből a cikkből egy huncut szót nem értettél meg.

gzeevi • 8 éveezelőtt

Nem tudsz olvasni...
1. Nagy különbség van a háborús bűnösök befogadása, és egy beteg meggyógyítása, vagy egy haldokló elfektetése között. Nem fogadnék be egyetlen háborús bűnöst sem, esetleg kigyógyítása után felhúznám egy fára. De csakis bírói ítélettel, és nem a véleményemre alapozott lincssel. Ha nem érted a különbséget, akkor kár a gőzért.
Talán azért nem vitték börtönkórházba, mert még nem volt érvényes ítélet ellene - tudtommal azt várta, mielőtt még meghalt. Aki nem demokráciában él, az nem tudja elképzelni, mi is az a törvényesség, eszik vagy isszák.
2. Abszolút semmit sem akarok rádhúzni, nem is értem, honnan szedted ezt a zöldséget. Sem a kollaboránst, még kevésbé a zsidót - nem akarom rádhúzni, az utóbbival talán még meg is sérteném a nevezetteket. Egyébként is semmi alapom sem az elsőre, sem a másodikra. Nem is értem, hogy kerül ide ez a feltételezésed.
És ki az a "ránk"?? - kérdezi egy izraeli zsidó.
Na, agyő, nem rágjuk tovább. Legalábbis nem veled.

Vasile Muresan • 8 éveezelőtt

1. Egy szimuláns háborús bünős lehet beteg, hiszen aki úgy gyilkolt mint Biszku soha nem volt egészséges, ez az ember mindig pszihés beteg volt. A biróság nem mentette fel, köztudottan háborús büncselekményeket hajtott végre, de akadt egy-két Mengeledoktor aki "segitett" neki. 2. Úgy véded ezt a gyilkost, hogy közben bemártod a zsidó embereket. Mi soha semmilyen közösséget nem vállaltunk ezzel a bünözővel!

Fekete György • 8 éveezelőtt

Brávó!

Porkiparkasz • 8 éveezelőtt

Srácok, most komolyan azon aggódunk, hogy akiben felmerül egyáltalán ilyen asszociáció, az vajon milyen véleménnyel lesz a zsidóságról?
Hát dejszen maga a felmerülés helyezi el az illetőt, az antiszemita, ezért leszarom, mit gondol tengelyen...
Ne antiszemitáknak akarjunk már megfelelni!

Ztibor • 8 éveezelőtt

Azért ez nem ilyen eccerű. A fasiztázással + takarékosan... Ahogy a prolizás, kommunistázás, zsidózás, úgy a fasisztázás is legtöbbször ostoba és kirekesztő. Ha kirekesztősdit akarunk játszani akkor akár öreg tömeggyilkos bácsikat rekesszünk ki akár a Szeretetkórházból.

Porkiparkasz • 8 éveezelőtt

Mutass egyetlen alkalmat, amikor fasisztáztam.
Arról beszéltem, hogy nem vélelmezett antiszemita igényeknek kéne megpróbálni megfelelni, hanem saját magunknak.

Vasile Muresan • 8 éveezelőtt

Pontosan saját erkölcsi értékeinket rúgtuk fel azzal hogy befogadtunk ápolásra-pátyolásra egy háborús bűnöst.

Ztibor • 8 éveezelőtt

Saját magunk pedig pontosan érezzük, hogy a Biszku félék kezelésében a zsidóságnak nagyon jó és nagyon helyes gyakorlata van. Ezt kellett volna alkalmazni. Mennyit hallgattam... Csatáry öreg, bácsi, beteg, ne piszkálják... Ez nem évül el.

Porkiparkasz • 8 éveezelőtt

Csatáryt is ellátták volna bármelyik kórházban.

Te most konkrétan az egyik ember bírósági eljárás alá vonását hasonlítod össze a másik ember végóráiban való ellátásával.
Biszkut is bírósági eljárás alá vonták, a kutya nem mondta, hogy minek piszkálják, szegény öreg. Megérdemelte, ahogy Csatáry is. Az életből távozni méltósággal mindenkinek joga van, Biszkunak és Csatárynak is.

Verbovszki Sándor • 8 éveezelőtt

"[...]Megérdemelte, ahogy Csatáry is. Az életből távozni méltósággal mindenkinek joga van, Biszkunak és Csatárynak is."
Csatáry László vajon miért "érdemelte" meg az ellene Budapesten indított eljárást? Az életből méltósággal történő távozása pedig igen csak "fura" körülményeknek és módnak köszönhető... :(

Fekete György • 8 éveezelőtt

"Fasisztázok..."

Magyarországon bőven volt (és van) fasiszta, fasisztoid, de különösen antiszemita ember. 1944-ben az Auschwitzba deportálást és konkrét előkészítését min. 200 ezer nem zsidó magyar végezte (20 ezer csendőr, továbbá rendőrök, közigazgatási tisztviselők a minisztériumoktól az önkormányzatokig, tanárok, tanítók, orvosok, szülésznők, vasutasok). A 427 ezer deportált (közülük 320-380 ezret megérkezésüket követően gázzal, óriásgödörbe lövéssel megölték). A magyar zsidók ingóságait is elrabolták, kiigényelték vagy széthordták. Jelentős részüket a tolvajok leszármazottai ma is használják (itt egy csillár, ott egy étkészlet stb.). Képtelenség feltételezni, hogy zömük antifasiszta lenne...

Ugyanakkor tények sokasága mutatja, hogy a rendszerváltás óta újra és újra jelentkezik a horthysták és a nácik mosdatására irányuló törekvés. Háborús bűnösök tucatját rehabilitálták, illetve felmentették (Jány Gusztáv stb.) A valamikor keresztény úri középosztály (ahol a keresztény hangsúlyosan nem zsidót jelentett!) feltámadt. Egyúttal egyre erősödik, sőt kurzuspolitikává válik a kommunistázás (alapfunkciója a bűnbakképzés), a bűnelkövető kommunisták manipuláló összekeverése a nem bűnelkövetőkkel és azokkal, akik szembefordultak bűnökkel. A történelem tanúsága dacára tagadják, hogy bárki kommunista mivoltából nem következik eleve bűn. A náci viszont maga bűn.

Az ún. leantiszemitázás, lefasisztázás antiszemita közhelyek, amelyekkel nem antiszemiták is élnek. Ismerethiányból és/vagy meggondolatlanságból.

Magyarországon a sztálini-rákosista kommunisták politikailag nem mérhetők. A kádárista kommunisták is alig. Evvel szemben, ismétlem, az antiszemitizmussal rokonszenvezők mérhetők. A statisztikák 15-20 százalék elkötelezett antiszemitát jeleznek. Gondolhatunk Kertész Imre Nobel-díjának és A Saul fia Oscar-díjának hazai fogadtatására is...

A "leantiszemitázás, lenácizás, lefasisztázás" vádját leginkább az olyan médiumok hangoztatják, mint kuruc.info, Gondola, Magyar Demokrata, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet. Nevekben: Perge Ottó, Varga Domokos György, Bayer Zsolt és sokan mások...

"...humanista/humánus kommunistákat jócskán ismer a világ, ellenben nácinak megmaradó valóban emberséges nácit – egyet sem!" Ez a tétel egy dolgozatom végkövetkeztetése. A teljes munka, amelyen alapszik, itt:
http://www.demokrata.info/v...

rgyula • 8 éveezelőtt

Fekete György!
Ha a 44-es deportálásokról beszélsz, akkor a zsidótanács náci-kollaboránsairól se feledkezz meg, akik a zsidó tömegeket megtévesztették, hogy:
"csak dolgozni mennek a Birodalomba, mert a németek a fronton vannak".
Ennek jutalmául hagyta őket futni a családjukkal az Eichmann a Kasztner-vonaton. A végsőmegoldás-megtévesztőgépezetének a fogaskerekeivé váltak.
A lim-lomokról már aljasság, hogy még mindíg óbégatsz, hiszen kaptatok kártérítés érte, az ingatlan megmaradt a háború után is, és egyetlen áldozatot sem mentett volna meg az SS karmaiból az, ha üresen marad a lakás 1944-ben.

Fekete György • 8 éveezelőtt

Ön óbégat otthon. Ennyit a stílusáról. Ha így folytatja, nem kommunikálok magával. A Judenratok tagjai nem kollaboránsok. Fogalomtévesztésben tetszik lenni. Tudniillik a kollaboráció velejárója a választás lehetősége. Egy dolog az együttműködés (még ha kényszerben is) és másik dolog az engedelmeskedés teljesen, életveszélyesen kiszolgáltatott állapotban. Természetesen a kettő érintkezik egymással a valóságban. Például: kollaboránsok voltak-e a sonderkommandós haftlingek? Lehetett-e kollaboráns a kápó? A kollaboráns kápó ugyanúgy értelmezendő, mint az SS-őr? Kollaboránsok voltak-e a Himmlertől foglyokat bérlő nagykapitalisták? És így tovább.
Ami meg a "lim-lomokat" illeti, a rablás védelmezése aljasság.

rgyula • 8 éveezelőtt

Nézze, ha nekem ellopják az autómat, akkor valóban fűnek-fának óbégatok egészen addig, amíg meg nem kerül, vagy ki nem fizeti a biztosító. Akkor abbahagyom és nem mesélem többé.
Önök azonban, ha 300 évig kapják a kártérítést, akkor is azt fogják mondani, hogy: "minket kiraboltak".
A Kasztnernek attól a pillanattól fogva, hogy a kezében tartotta a Vrba jegyzőkönyvét, és megértette, hogy halál vár mindazokra, akik beszállnak a vonatba, már nem volt joga az embereket az utasítások vak végrehajtására bíztatnia. Valójában "szerződést kötött" az SS-szel. (Az SS-zsoldos lett)
Az előny, amit Kasztner nyert a szerződésből a nácikkal az a "prominens zsidók " táborának a megmentése volt, és az ára, amit fizetnie kellett az az volt, hogy teljesen lemondott a valós mentési lépésekre való törekvésekről, amely a "tábor embereinek" használtak volna.
Az ár, amit a nácik ezért fizetettek, az az volt, hogy lemondtak a "prominens személyiségek táborának" a kiirtásáról.
Ezzel a szerződéssel hogy megmentse a prominens zsidókat, a Segélyező és Menekültügyi Bizottság feje egy "egyezséget" kötött a kivégzővel:
cserébe a prominens zsidók megmentéséért Kasztner egyetértett az emberek megsemmisítésével, és sorsukra hagyta őket.
A lényeg az utolsó mondatban van: "Kasztner egyetértett az emberek megsemmisítésével, és sorsukra hagyta őket."
Ehhez nem volt joga Kasztnernek. Jónak tűnt először a blöffölés az időhúzásért, de a britek nem akartak alkudozni a nácikkal, és nem voltak a zsidók fontosak nekik. (Churchillnek mégis szobra van a Városligetben, Kasztnernek pedig emléktáblája.)

Fekete György • 8 éveezelőtt

Vártam egy teljes napot, hogy saját magától eszébe jut, a kárpótlást nem a tulajdonért adták a túlélő zsidóknak, hanem szenvedéseik és családtagjaik meggyilkolása "fejében", úgymond enyhítendő a kínt. A rengeteg rokonhalálért senki nem kapott semmit. A tulajdon elrablásáért sem. Vagy visszakapták, vagy nem. Inkább nem...

Az pedig megdöbbentő, hogy se a moderátor (Tudózsidó), se a harcosan keresztény Kis Marianna, se a magát zsidónak mutató Porkiparkasz nem tiltakozott, amikor ön a holokauszt emlékének őrzését "óbégatásnak" titulálta. Nem is zavarom tovább ezt az antiszemita, nácibarát, neohorthysta párbeszédet zsidók és nem zsidók között.

Csupán még egyszer a Szombat figyelmébe. Történelmi tapasztalat, hogy az antiszemitákhoz dörgölődzés - kommunistaellenesség erős kinyilvánításának dacára is - csak ideiglenesen mérsékelheti az antiszemitizmust, amely előbb vagy utóbb ismét a korábbi (vagy még nagyobb) dühvel csap fel. Mert antiszemitának a zsidó sapkával is zsidó és sapka nélkül szintén az...

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Pozitív zsidó identitást, amit egy helyütt említ, az pontosan miként lehet gyakorolni hazánkban?
- A pozitív zsidó identitás megélését, az önazonosságot bárhol és bármikor lehet gyakorolni, nem függ külső körülményektől. Jó, ha mindenki tudatosítja magában, hogy ez egyéni döntés kérdése. Kulcsfontosságúnak érzem, hogy a zsidóság több ezer éves történelmében ne pusztán egy tragikus korszakkal tudjunk azonosulni, hiszen az nem ad identifikációs lehetőséget. A zsidóság nem a Soá, nem antiszemitizmus elleni harc, nem antifasizmus. A zsidóság a hagyományok örömteli megélése a mindennapokban. Én ezt szeretném továbbadni a gyermekemnek.

- Némileg ellent mond a pozitív zsidó identitásnak, hogy több alkalommal is, meglehetősen harcos hangvételű írásban felszólalt nyilvánosan, a hazai viszonyok ellen! Ez a pozitív zsidó identitás hozadéka vagy keserűsége?
Egyáltalán nem mond ellent. Publicisztikáimban kizárólag a zsidósággal foglalkozom, a mai zsidó élet lehetőségeivel, az emlékezet megőrzésével és a zsidóság jövőjével. A zsidóság egy olyan vallás, amelynek saját népe van. A kérdés, hogy népünknek mely úton érdemes járni.

(Rubin Eszter)

Sisimoto • 8 éveezelőtt

Tegeződhetnénk! Jól írtad és csak egyet tudok érteni!

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Akkor hát, szervusz! :-)

Fekete György • 8 éveezelőtt

Mégis keresek magának néhány nem túl hosszú részt kérdése tekintetében, idézve itteni kommentjeimből (némi kiegészítéssel):

Végső soron a holokauszt morálisan és mentálhigiénésen nem
kikerülhető történelmi aszimmetria. Ahhoz, hogy emléke ne roncsolja a társadalom szöveteit, ember és ember kapcsolatát, egyfelől megtörténtét nem tagadhatjuk, s nem is fakósíthatjuk, másfelől elkerülhetetlen tudomásul vennünk az áldozatok és az ilyen-olyan tettesek közötti egyenlőtlenséget, és e két "halmaz" összemoshatatlanságát. A nem zsidó oldalhoz tartozók dönthetnek. Bocsánatot kérnek azért, amit gyilkos/közreműködő/eltűrő elődeik csináltak és felelősséget vállalnak, hogy szembeszállnak mindennel, ami a holokauszt bármiféle ismétlődését idézheti elő. Ekként kiengesztelik a zsidó embereket, akik elfogadják őket zsidókra zsidóságuk miatt veszedelmet potenciálisan se jelentő nem zsidó származású embertársaiknak. Kiengesztelés a zsidó irányába és megbékélés a zsidó számára is valóban a békét megtestesítő nem zsidó emberrel.

Szilárd véleményem, hogy a holokauszt történelmi aszimmetriája nem merevedik meghaladhatatlanságba, amennyiben dialektikusan viszonyulunk hozzá (vagyis annak nevezzük, annak tartjuk, ami, s egyúttal elítélését soha nem enyhítjük). Ekként a nem zsidók holokauszttal kapcsolatos feszengése, mindenféle bűntudat-hárítási késztetése meg e kihívás tagadása megszűnik, hiszen ŐK, A NEM ZSIDÓK, EZ ÜGYBEN SZINTÉN FELMUTATHATJÁK A JÓT: SZEMBESZÁLLÁST A HOLOKAUSZT ÉS AZ ANTISZEMITIZMUS ÖSSZES ÚJABB MEGNYILVÁNULÁSÁVAL. NEM PUSZTÁN A ZSIDÓSÁG JAVÁRA CSELEKEDVE, HANEM AZ EGÉSZ EMBERISÉGET, A KÜLÖNÖSBEN TÜKRÖZŐDŐ ÁLTALÁNOST (EGYETEMEST) SZOLGÁLVA.

Nem könnyű a kettős identitás újra és újra harmonizálása, ez igaz. Én megpróbálom gyakorolni, nekifeszüléseimből online is elérhetőek:
http://www.multesjovo.hu/en... és http://www.remeny.org/remen... és http://nol.hu/velemeny/2011... és http://nol.hu/velemeny/2013... és http://www.kritikaonline.hu... és http://nol.hu/velemeny/holo...

Tudózsidó • 8 éveezelőtt

Köszönöm, hogy értő szemmel előásta ezt a gyögyszemet, sokunk számára pontosan erről van itt szó.

Fekete György • 8 éveezelőtt

Köszönöm, ismerem Rubin Eszter álláspontját. Evvel együtt fenntartom a vonatkozó magamét. Nem csupán több publikációmban (Múlt és Jövő, Remény, Kritika, Népszava, Népszabadság) fejtettem ki, hanem itt is, számos hozzászólásomban. Amelyeket nem ismételek meg, nehogy megint flooding benyomását keltsem a moderátorban. Tehát, ha újfent egyenesen fogalmazott nézetet kíván tőlem, keresse meg utalt kommentjeimet. Hála a moderator toleranciájának (mert olyan is van neki, nem csupán részemről bírált elfogultsága és kompetenciakonfúziója), e szövegeim továbbra is olvashatóak (dacára, hogy valóban nem rövidek; igaz, nem is troll-jellegűek).

Apropó! Nem bosszantásként, csupán Cato eljárását követve. Ma is éljen április negyedike, hazám felszabadulásának örökké dicső ünnepe!

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Kedves György! Azt gondolom, nem én vagyok Önnek a megfelelő vitapartner, ugyanis nem vagyunk "egy súlycsoportban". Keresztény emberként nem vagyok kíváncsi sem a kommunista, sem pedig a náci propagandára. Azt javasolnám, keressen magához hasonló tiszteletre méltó hangnemben válaszoló vitapartnereket a Kurucinfón. (Nem könnyű feladat) Olyanokat, akik Önnel ellentétben nem a "szovjet felszabadítást", hanem Hitler születésnapját ünneplik. A náci propagadára válaszolva méltán kifejtheti a kommunista nézeteit. Hátha ott nagyobb sikerrel jár, hiszen láttunk már példát a magyar történelemben, hogy nyilasok kommunistákká vedlettek át. Az egyházellenesség egyébként ott közös érték lehet. Az is nagy szimpátiára fog találni, ha elmondja, hogy a nácik fizikálisan irtották a zsidóságot, a komunisták pedig lelkiekben. Hasonló kitartást és türelmet kívánok Önnek a vitához, mint amilyennel én is tűrtem a nemzetellenes és vallásellenes retorikáit. Ön is fog maj kapni több száz oldalas "tanulmányokat" arra vonatkozólag, hogy gázkamrák nem is léteztek, azok zuhanyzóként funkcionáltak, ezt a "hazugságot" csak a szovjetek találták ki, és úgy egyébként a haláltáborokban színházak és bordélyházak működtek, és voltaképpen a zsidóság nagyon jól érezte magát, és a döntő többsége hazajött eme "munkatáborokból", hasonló képpen, ahogy Ön is beállítja nekem a GULAG-okat.

Fekete György • 8 éveezelőtt

Floodingra flooding...

Kedves Kis Marianna, nagyon nagy zavar van az Ön fejében, hogy engem azonosít a honi nácikkal. Erre vezették azok a linkek, amelyeket az előbb - az ön érdeklődésére! - bizalommal magának küldtem?

Felszabadítás. Akár tetszik önnek, akár nem, az antifasizmus, legalábbis Európában, illetve az európai kultúrkörben az államiság feltétele. Még a Szentszék is hangsúlyozza nácizmusellenességét (ami nem keverendő antikommunizmusával) .

Náci bűnök, kommunista bűnök. Egymással való egyenlőségviszonyba helyezésüket kizárólag nemzetiszocialista rendszerek által elkövetett bűnök bagatellizálásával "oldhatja meg", ami egyfelől súlyos történelemhamisítás, másfelől a vonatkozó jogi szabályozás, a Büntető Törvénykönyv 1978:IV. Tv. 269/C.§ büntetni rendeli.

Engem akart belemosni a nácik közé, aki az Élet és Irodalom, A Remény, a Múlt és Jövő, a Népszabadság, a Népszava, a Kritika , az Új Élet(!) hasábjain, a MAZSIHISZ-web oldalain, de még a Szombat Online felületén is (hogy csak jelentősebb orgánumokat említsem) rendre fellépek, idestova vagy legalább negyedszázada éppen a holokauszt, a gázkamrák, a zsidók irtásának tagadása ellen? Akinek apai nagymamáját Ravensbrück náci őrei szó szerint halálba taposták...

A használótársakra tekintettel megismételem az utalt linkválogatást:

http://www.multesjovo.hu/en...
és http://www.remeny.org/remen...
és http://nol.hu/velemeny/2011...
és http://nol.hu/velemeny/2013...
és http://www.kritikaonline.hu...
és http://nol.hu/velemeny/holo...

Tessék szíves látni, hogy a kommunista rendszerek elkövettek bűnöket és történelmileg pozitívumokat. Az utóbbiak nem mérséklik az előbbieket. Ugyanakkor az előbbieket túlélte az emberiség, mert a kommunista rendszerek nem voltak oly mértékben zártak, mint a náci rendszerek. Ön talán Churchillt és Rooseveltet is a kuruc.info-ra ültetné? Avagy XXIII. János és VI. Pál pápát is a magyar nácik szövetségesének hirdeti, mert hozzájuk fűződik a Vatikán Keleti Politikája, amelynek sine qua non-ja volt megállapodni kommunista vezetőkkel? vö. http://lexikon.katolikus.hu...

Engem vádol nemzet- és keresztyénellenességgel? Aki pozitívan helyet kapott a katolikus Igenben (nem egy alkalommal és nem rövid terjedelemben), az ugyancsak katolikus Egyházfórumban vagy a valamikori protestáns Egyház és Világban? (Hadd ne adjak ide is linkeket...) Félreértés ne essék, nem hivalkodom, de maga engem megrágalmazott...

Engem támad immár dühödten, aki tiltakoztam itt, mert egy használó újra és újra antiszemita klisét dobott be, ön ellenben hallgatott e tekintetben?

Hölgyem, ön most nem igaz keresztyéni módon viselkedik.

És hogy ne csupán linkek meg utalások szerepeljenek, álljon vitánkban, amelyet ön kezdeményezett (ön szólított újra és újra meg engem!), konkrét szövegrészlet is egyik munkámból:

"„Mert valahol legbelül, valamiképpen a föld minden lakosa – zsidó.”

A „holokauszt-ipart” a gyilkosok működtették. A holokauszt maga volt az ipar!

Visszatérő tragikus tapasztalat. Az antiszemitizmus, legalábbis „radikális”, „modern” (náci típusú) megjelenése, nem elégszik meg azzal, hogy többször is nekirugaszkodva megpróbálja elpusztítani az élő zsidó embert (hogy aztán sort kerítsen minden rendű és rangú liberálisra, konzervatívra, baloldalira és e vele együtt nem működő egyházak hívőire). A múlt, sőt a régmúlt zsidóit is ellenségnek tekinti. Elveti bárminemű pozitív szerepük elismerését. A teljes felejtés sötétségébe űzné őket, ha hatalmában állna. Azaz: megölné a halott zsidót is. Kétszeresen gyilkolna.

A Választott Nép, amely ugye nem azért „választott”, hogy eltaposson és kizsigereljen más népeket, miként az antiszemiták hirdetik, hanem azért, hogy jó példát mutasson az emberiség egészének, szóval a zsidóság likvidálásában központi helyet foglal el a holokauszt eltüntetése a történelmi tudatból. Az antiszemitizmus dogmatikai „érve” megalapozatlan, ugyanis a Kiválasztás az Úr „önkényének”, „önzésének”, avagy szeretetének, „jó tetszésének” megmutatkozása, amelyben „megáldom – mondja az Örökkévaló Ábrahámnak – a téged áldókat és a téged átkozót megátkozom, és veled áldják magukat mind a föld családjai” (Genezis könyve 12:3) azért, mert – bővíti aztán tovább a gondolatot prófétái egyikének – „teszlek nemzetek világosságává, hogy segítségem a föld végéig érjen!”(Jesája 49:6).

Az antiszemitizmusnak hét fő viszonyulási módja van a holokauszthoz.

Az első, a tagadás, mármint hogy semmi ilyen nem volt, a zsidók találták ki a világ sakkban tartására. Büntetését legutóbb – országunkban – egy kalap alá vették a despotikus államszocializmus bűneit tagadó cselekedetek üldözésével, meghajolva ekként az antiszemiták „kommunista zsidó, zsidó bolsi” tétele előtt. Második és harmadik eljárása az antiszemitáknak ez ügyben, a relativizálás (bagatellizálás érdekében), és az a rágalom, hogy 1945-50 körüli években a „zsidó bosszú” Lengyelország keleti, Németország nyugati területein lemészárolt legalább 1.5 millió német embert, tehát végső soron.... A negyedik támadási mód a holokauszt kiiktatására az emlékezetből: azzal vádolni a holokauszt emlékét ápolókat, hogy e tevékenységük minden más kapcsolódású, eredetű gyász, fájdalom, kín érvénytelenítésére irányul és/vagy azt hangoztatni, hogy ez az emlékápolás hozzájárulhat újabb holokauszt előidézéséhez (tudniillik – ezen „értelmezés” szerint – óhatatlanul is permanens ingerültséget produkál a nem zsidó származásúakban, akik – mint utódnemzedékek – egyáltalán nem felelősek a holokausztért, és mivel áldozatai se voltak, az általa okozott gyász is jogosan közömbös számukra). Az ötödik féle magatartás, a holokauszt áldozatainak kárenyhítését nyerészkedésnek, a többi ember kizsákmányolásának hirdeti. Hatodikként az a módozat említhető, amelynek alkalmazásakor az antiszemiták az „ártatlanság vélelmét” hangoztatva a holokausztért örökre és általánosan viselendő történelmi felelősség maximáját, mint a kollektív bűnösség elismertetésének eszközét törekednek lejáratni. Látható, hogy az utóbbi három típusú törekvés a holokausztra való emlékezés ellehetetlenítését célozza közvetlenül. Végül, hetedik jellegzetességeként e gonoszságnak, idetartoznak a teljes idétlenségek is: a zsidó mártírok magukat pusztították el, a holokausztot a zsidók pénzelték (hogy később megtorolhassák, és zsarolásképpen hivatkozhassanak rá a zsidó újállamiság kierőszakolásakor), a holokausztot a zsidók provokálták ki tűrhetetlen viselkedésükkel, soha meg nem szűnő nemzetárulásukkal, idegenszívűségükkel a nekik otthont biztosító országokban, amelyek önzetlenül befogadták őket megérdemelt diaszpórás bolyongásukból, és e hálátlanságukat napjainkban is változatlanul gyakorolják, illetve – héber elnevezéssel, a Soa – kísérlet volt megelőzni, hogy a „kiválasztottak” leigázzák a földgolyóbist stb. (...)"

A dolgozat először megjelent a Remény folyóiratban, majd a MAZSIHISZ honlapján.

A GULAG-hoz, amely nem megsemmisítő, hanem kényszermunka-táborrendszert képezett, sok emberi szenvedéssel és halállal (nem azonos a hadifogoly-táborokkal!), betekintő szaktudományos alapkötetként ajánlom az első Orbán-kormány működésének végén megjelent, OTKA-támogatással, nemzetközi tekintélyű külföldi szerzők részvételével készített, a majd félezer oldalas (nagy alakú, kicsiny betűmérettel nyomtatott) monumentális művet (ezt, eltérően az ún. Kommunizmus fekete könyvétől, a történész céh általában elfogadja), lásd GULAG. A szovjet táborrendszer története. Pannonica Kiadó. Budapest, 2001. Készült az ELTE Ruszisztikai Központ műhelyében. Szerkesztette Krausz Tamás.

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Kedves György!

"nagyon nagy zavar van az Ön fejében, hogy engem azonosít a honi nácikkal."
Ilyet, nem tudom, hol olvasott. Én Önt a honi kommunistákkal azonosítom!

"az antifasizmus, legalábbis Európában, illetve az európai kultúrkörben az államiság feltétele."
Ahogyan az antikommunizmus is.

"Egymással való egyenlőségviszonyba helyezésüket kizárólag
nemzetiszocialista rendszerek által elkövetett bűnök bagatellizálásával
"oldhatja meg", ami egyfelől súlyos történelemhamisítás, másfelől a
vonatkozó jogi szabályozás, a Büntető Törvénykönyv 1978:IV. Tv. 269/C.§
büntetni rendeli."
Ahogyan a kommunista népirtás tagadását és bagatellizálását is bünteti a Btk. Fentebb már idéztem Önnek.

"Tessék szíves látni, hogy a kommunista rendszerek elkövettek bűnöket és történelmileg pozitívumokat."
100 millió halálos áldozatot kitermelő eszmerendszerre semmiképpen sem tudok pozitívan tekinteni.

"Aki pozitívan helyet kapott a katolikus Igenben (nem egy alkalommal és
nem rövid terjedelemben), az ugyancsak katolikus Egyházfórumban vagy a
valamikori protestáns Egyház és Világban? (Hadd ne adjak ide is
linkeket...)"
Látja, ezeket szívesen elolvasnám!

"„radikális”, „modern” (náci típusú) megjelenése, nem elégszik meg azzal,
hogy többször is nekirugaszkodva megpróbálja elpusztítani az élő zsidó
embert"
Minden olyan 'izmus', amely Istent tagadja, végső soron a zsidóságot IS pusztítja (az egész emberiséggel együtt). Ilyen volt a kommunizmus is!

Az antiszemitizmusról szóló írásával pedig nem engem kell meggyőznie, hanem az antiszemitákat, akiket legnagyobb számban a Kurucinfón lelhet fel!

Fekete György • 8 éveezelőtt

Asszonyom/hölgyem! Kommunizmus nem volt. Kommunista rendszerek voltak. A holokauszt nem nekik tudható. Hasonló sem. Ez elemi történelemismeret. A szóban forgó törvény értelmezésében is tanulhat. Írásaimmal nem győzködtem önt, nincs szükségem rá. Ön engem valótlanul támadott, személyemet rosszhiszeműen tárgyalva. A keresztény sajtóban megjelent írásaimat pedig megleli saját maga is.
Az európai kultúrkörben az államiság feltételeként az antikommunizmus nincs deklarálva, ellenben az antifasizmus igen. Magától értetődő, hiszen a fasizmus leverésének döntő ereje a Szovjetunió volt.
Mivel ezt az egész vitát maga kezdte velem, s különben számos társunk itt már nem szívesen látja végeláthatatlanná duzzadását (szerintem tartalmi szempontból is okkal, ugyanis egyre inkább önmaga körül forog), úgy illene, ha belőle ön köszönne el. Amennyiben nem tenné meg, a magam részéről akkor is befejezettnek tekintem. Minden jót kívánok.

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

"Kommunizmus nem volt."
Ugyan miért ne lett volna? :-D Ez nevetséges állítás.
Én is jó egészséget és isten áldását kívánom Önnek!

Fekete György • 8 éveezelőtt

Szakmai információ. Műsoron kívül. Kommunizmusnak két jelentése van. Az egyik a mozgalom, amely a Fennálló meghaladására törekszik. A másik (ez a közkeletűbb és az inkább politikai jellegű): anticipált társadalmi rendszer, amely még nem jött létre, amiképpen Krisztus ezeréves birodalma sem. Nem véletlen, hogy az ön által hivatkozott törvény a "kommunista rendszerek", nem pedig a "kommunizmus" kifejezést használja. Utóbbi ugyanúgy nem azonos a kommunista rendszerekkel (más néven: államszocialista rendszerekkel), s főleg nem azok bűneivel, mint a kereszténység nem azonos az inkvizícióval, meg általában a legkülönbözőbb, ún. eretnekirtó keresztény egyházi/állami bűnökkel. Nem kellene valótlanságokat terjeszteni. Vegyük komolyabban egymást.
Ha tényleg szeretné befejezni ezt az ön által kezdett áldatlan vitát, bizonyítsa ebbéli szándékát. Például akként, hogy a vitapartnert, illetve nézetét dehonesztálóan minősítő kommentár nélkül köszön el. Akkor hiteles lenne. És keresztényi.

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Kedves György!

Ezeket a sorokat épp most olvastam Spiró Györgytől. A Jönnek című vers kapcsán mondja el:

Ezt a verset 1984-ben írtam, akkor figyeltem fel, hogy a stadionokban kezdenek rasszista lózungokat skandálni. Ismertem a szurkolókat, és világos volt, hogy betanították őket. Később kiderült, hogy a pártvezetés egyik szárnyának a segítségével kezdték felülről lefelé újra bevinni az emberekbe az antiszemitizmust, amely már szinte nem volt sehol. Aztán elért az alsóbb rétegekig, noha az embereknek semmiféle érdekük nem fűződik az antiszemitizmushoz, életükben zsidót nem láttak, és fogalmuk sincs, mi az egésznek a háttere. Hogy az óvodában a gyerekek ma zsidóznak, az a nyolcvanas évek elején kezdődött, nem pedig a rendszerváltás környékén, ahogy szeretik hangoztatni hamisan, és felülről generálták ugyanúgy, ahogy a Moczar-féle frakció tudatosan művelte a Lengyel Egyesült Munkáspártban.

Szóval a komcsi pártvezetés kezdte el terjeszteni újból az antiszemitizmust. Mondhatom, szép...

Fekete György • 8 éveezelőtt

Az antikommunista Spiró idézett állítása marhaság. A zsidózás végigkísérte gyerekkoromat ("fű alatt", de ettől még zsidózás volt), holott 1951-ben születtem. A LEMP és az MSZMP vezetésének viszonyulása az antiszemitizmushoz még nem is hasonló. Kádár kényesen ügyelt, hogy ne engedjen utat neki. A korszak pro és kontra kutatói ezt egyaránt elismerik.

Apropó! Ha már maga előkapta az ún. kisnyilasokat. Efféle átmozgások, kihasználások minden politikai oldalon megfigyelhetők. Az elit és a plebs vonatkozásában egyaránt. Még nemzetközi szinten is. A Vatikán SS-vezetőket menekített Dél-Amerikába. A náci rakétatudósok átálltak az USA oldalára. Az NSZK apparátusa tele volt prominens nácikkal Adenauer idejében. És így tovább. Ám a következők semmiképpen ne maradjanak említés nélkül. Kun páter, ugye nem kommunista volt? A megveszekedetten antiszemita Prohászka Ottokár keresztény egyházi személy volt?

Bocsásson meg, de kérem szépen önt, ne tekintse udvariatlanságnak, ha nem fogok már reagálni magának. Ki tetszett meríteni az idő- és energiakeretet, amelyet szentelhetek önnek. Elköszöntem.

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

"A kommunista ideológia kulcsszavai ugyanúgy a szabadság, egyenlőség, testvériség, mint a liberalizmusnak, de szabadságeszménye nem individualista.
Az elnyomástól, a nélkülözéstől, a kizsákmányolástól mentesítő, de az
értelmes munkát lehetővé tevő szabadságot mindenki számára biztosítani
kell. Az ehhez vezető út a fennálló burzsoá struktúrák, intézmények
megszüntetése, lerombolása, melyek gátolják sokak szabadságát és
védelmezik kevesek kiváltságait. A kommunizmusban az egyén szabadsága
nem kerülhet szembe a közösség szabadságával, egyik sem előbbre való a
másiknál, mert egybeesik mindkettő érdeke."

"A kommunizmus célja világrendszer kialakítása, elméleti nézeteiben univerzális és internacionalista-kozmopolita"

(Wikipédia)

Hadd idézzek Önnek, a jelenlegei kedvenc olvasmányomból:

" 28. Szabadság, EGYENLŐSÉG, testvériség!

érdemes-e az egyenlőséget politikai kategóriának látni, láttatni és mint elérendő célt kitűzni az emberek elé? szabadság, egyenlőség, testvériség? veszedelmes marhaság, ami az isten képére teremtett ember lelkében természetes visszhangra talál, de megvalósításával inkább a földi poklot valósíthatja meg. Egyenlőség nincs. nincs két egyforma ember, sors, gondolkodás, ahogyan két egyforma tojás sincsen. Aki földi egyenlőségről beszél, az az életkörülmények, a társadalmi szabályok, a rendelkezésre álló javak felől közelít egy olyan kérdéshez, amelynek megoldása csak a szeretet vagy a gyűlölet világában képzelhető el. akit isten az örök életre és a teremtés végtelenségének átlátására teremtett, csak súlyos lelki torzulással kényszeríthető be egy hadseregbe, börtönbe vagy lakótelepre. A mai társadalmak minimálisra korlátozták az önrendelkezést. Az a szemforgató igyekezet, ahogy ma magasztalják a személyiségi jogokat, csak arra jó, hogy elterelje az emberek figyelmét arról, hogy már régen nem személyiségek. A francia forradalom hármas jelszavából az EGYENLŐSÉGET kiemelték, és a tömegigények tépendő cafatává tették. Kriminalizálják a valóban meglévő különbségek néven nevezését i! Aki négert mond, az rasszista, aki nem tesz a nők egyenjogúságáért, az politikai hulla. Szexuális orientáció alapján kisebbségeket kreálunk, hogy jogainkért küzdve ne figyeljünk a fontos folyamatokra. "Egyenlő bánásmód" felkiáltással társadalmi programok indulnak, amelyek végső célja, hogy bebetonozzák a legfontosabb különbséget, ami embert és embert is elválaszt. ez pedig a vagyoni különbség, a társadalmi és média befolyás. A bankvezér kinevezésénél mit sem számít a választójog. Médiavezért sem demokratikusan választanak. Ahhoz az túl komoly dolog.
Ember milliárdok gabalyodnak bele az egyenlőségi harc útvesztőibe, miközben egy másik pályán, mások, mitől sem zavartatva intézik sorsukat. Az isteni lényegű ember megtartása érdekében azt tanácsolhatjuk, hogy az egyenlőtlenségek ellen nem szabad küzdeni! A küzdelem feszültséget okoz mindazokban, akik változtatni akarnak a sorsukon, és a társadalmi küzdelem hevében úgy eltorzulhat a belső világuk, hogy az még győzelmük esetén is nagyobb kárukra lesz, mint amit képesek lehetnek elviselni, vagy amit gondoltak magukról, mielőtt a küzdelmet megindították volna. A Polgár család bebizonyította, hogy a női elme is alkalmas a csúcsszintű gondolkodásra a sakkban és nyilván másban is. A Polgár lányok pályafutását nem kísérte társadalmi feszültség, ellenséges érzület, hiszen a lelke mélyén mindenki tudja, hogy a férfi és a nő nem csak isten előtt egyenlő. ott van a baj, amikor az irányított ostobaság az Isten által kétneműnek teremtett ember minden különbözőségét fel akarja számolni. Aki egyenlősíteni akarja a világot, az falansztert épít. ott szürkeség és boldogtalanság, leépülés lakik. meg kontroll és gyűlölet. Ezt a gyűlöletet engedte szabadjára az ember. 1789-ben. Azóta tulajdonképpen sikeres, tömegeket mozgató kormányzás csak valamilyen veszélyre hivatkozva lehetséges. Külső hatalmak, kisebbségek, természeti katasztrófák, terroristák stb. indokolják az összefogást, és nem a közös nemzeti célok, a környezet alakítása, a művészet, vagy az emberi érzelmek mélyebb megélése. Ahol csak meghalljuk: "Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! Ez az emberi boldogság útja, mi ezért küzdünk!"- hanyatt homlok menekülni kell, mielőtt a gyűlölet és a nyomában járó tömeggyilkosság elszabadul. Ma, 2016-ban Magyarország ebből a szempontból nem a legrosszabb hely."

Benyhe István: Megoldóképlet, 60-62. oldal

Az egész könyvet jószívvel ajánlom Önnek a figyelmébe!

Joszi • 8 éveezelőtt

Uristen!Ezt komolyan?Ebbol a szempontbol magyarorszag mindig jo hely volt, kiveve par szerencses evtizedet.Jottek is a Horthyk, Szalasik, egymas utan, jobbagysag a vegso hatarig, maig hianyzo polgarsag,, mind ennek a szornyu retrograd ideologianak eredmenyekent.Gratulalok, eljen az inkvizicio, az volt ebben a legkovetkezetesebb.

Fekete György • 8 éveezelőtt

Megismétlem. A kommunizmus anticipált társadalmi rendszer, amely még nem jött létre, amiképpen Krisztus ezeréves birodalma sem.

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Krisztus ezeréves birodalma a Megváltó második eljövetelekor fog létrejönni.

Fekete György • 8 éveezelőtt

Most azt hiszi, hogy a Tanár úr nem tudta? Mit emeltem ki? Krisztus ezeréves birodalma szintén nem jött létre. Megtisztelő a figyelme, de ne csimpaszkodjon továbbra is belém...
Hányszor kellene jelezni önnek, hogy ismeretként befogadja: a Büntető Törvénykönyv 1978:IV. Tv. 269/C.§ nem a "kommunizmus" szót tartalmazza, hanem a "kommunista rendszer" kifejezést használja...

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Krisztus birodalma akkor fog eljönni, amikor Ő maga. Emberi erővel, pláne erőszakkal megpróbálni megvalósítani lehetetlen küldetés és bűn.
A hivatkozott törvény hasonlóképpen nemzetiszocialista rendszerekről tesz említést. Akkor hasonlóképpen létjogosultsága van a nemzetiszocializmus, mint eszme pozitívumairól beszélgetni ezen logika alapján???

Fekete György • 8 éveezelőtt

Az ön által imént hivatkozott gimnáziumi tananyag sem szól "a nemzetiszocializmus, mint eszme pozitívumairól [sic!]". Nem is teheti, hiszen nincsenek. Hitler autópályái Németország több évtizedes felosztásába (nem csupán a hidegháború okolható érte!), a nép jövőjének súlyos megterhelésébe torkollottak. A nemzetiszocializmus Európa meghódítására (Új Rend) tört, világuralom szándékával (előkészületek az USA elleni közvetlen hadműveletekre). A civilizációt létében fenyegette. Mindezek miatt nem talál ezen felvetésére megerősítést a gimnáziumi tananyagban. Ha pedig a nyilvánosság előtt minősíti a nácizmust, vitatkozik róla, illik valamivel jobban megismerni. A Biblia mellett tanulmányozhatóak a nemzetiszocializmussal foglalkozó egyházi munkák is. Atyái (az ön egyházában) minden bizonnyal segítenek magának.

A nemzetiszocializmus pedig politikai rendszerként létrejött, a kommunizmus viszont nem.

"Krisztus birodalma akkor fog eljönni, amikor Ő maga. Emberi erővel, pláne erőszakkal megpróbálni megvalósítani lehetetlen küldetés és bűn." Nagyon sajnálatos, hogy a korai középkor eretneküldözői, majd az ellenreformáció vezetői nem e gondolatot ültették át praxisba.

Nagyon nem jellemzőm a szándékos udvariatlanság, viszont tényleg szeretném immár sehová nem vezető dialógusunkat befejezni.

lajosarpad • 8 éveezelőtt

A nemzeti-szocializmus, mint eszme a nemzeti gondolat és a szocializmus egymás mellé tevéséből fakad. Teoretikus értelemben el lehet képzelni olyan rendszereket, amelyek egyszerre nemzetiek és szocialisták. Ezek a rendszerek nem feltétlenül törnének világuralomra és nem feltétlenül lennének népírtók. Az, hogy a III. Birodalom ilyen volt, tény. Kár is volna mentegetni. Ám, mint a világon annyi mindennek, ennek a rendszernek is voltak jó tulajdonságai. A német gazdaság világháborús terheket tudott ledolgozni és egy tutyimutyi vesztes államból világ szintű tényezővé vált. Ehhez teljesítmény kellett. A teljesítményhez pedig az kellett, hogy új gazdasági paradigmák fogalmazódjanak meg.

Súlyosan történelmietlen az autópályákat a későbbi történelmi eseményekkel megkísérelni lenullázni. A gazdasági teljesítménynek semmi köze nem volt a politikai aspirációkhoz, amelyek később a katasztrofális helyzetet előidézték. A korabeli német gazdaságpolitikát az akkor rendelkezésre álló információk alapján kell megítélni. El se hiszem, hogy egy tanárnak ezt el kell magyarázni.

Fekete György • 8 éveezelőtt

A szocializmus gondolata - végső soron - antikapitalista. A nácizmus, a nemzetiszocializmus (így pontos alak, egybeírva) ténylegesen nem kapitalizmusellenes, csak demagógiájában. A német nem zsidó nagytőke profitja és befolyása nőtt a hitleri rendszerben.

lajosarpad • 8 éveezelőtt

Ez lehet, hogy igaz, nem kutatási területem a téma. Mindenesetre azzal együtt, hogy az elvek és a morál tekintetében a III. Birodalom egy elfogadhatatlan rendszer volt, egy vesztes, megalázott helyzetből világhatalommá nőtte ki magát. Ahhoz, hogy ezt elérje, valamit szigorúan technikai értelemben és nem eszmeileg jól csináltak. Érdemes volna kielemeztetni egy közgazdász csapattal, hogy mitől működött az a rendszer és van-e olyan elem (pl. munka alapú társadalom), ami a mai működésképtelen gazdasági modellbe beépíthető volna. Természetesen szigorúan gazdasági értelemben, mert az elfogadhatatlan eszméjükből nyilván nincs amit tanulni és a saját állampolgárok elleni diszkrimináció és üldözés méltán teszi hírhedté azt a rendszert.

Fekete György • 8 éveezelőtt

Kedves Dilettáns Úr, hiába próbál tanári minőségemben sértegetni (bár reklamált reagálásomban talán nem is hivatkoztam rá). Az autópálya nyilvánvalóan metaforaként szerepelt, valahogyan így: Hitler autópályái a német állam több évtizedes megosztottságába vezettek, sőt a német nemzet majdhogynem teljes pusztulásába. A "világtényező" Reich hála az Örökkévalónak és eszközeinek, az antifasiszta nagyhatalmaknak, elpusztult. Kimúlt 12 év alatt, holott ezerévesnek tervezték... Halleluja!

További kellemes részvételt kívánok önnek is a panem et circenses jegyében.

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Az Örökkévaló leírása miatt most képzeljen el egy dorgálást az elvtársaitól...

Tudózsidó • 8 éveezelőtt

Speciel csak a négybetűs héber nevét nem szabad

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Mármint a kommunista elvtársakra gondoltam. :-)

lajosarpad • 8 éveezelőtt

Az a rendszer minden embertelensége ellenére gazdaságilag működőképes volt. Talán a pénzügyi háttérhatalommal való teljes szakítás nem is volt olyan rossz ötlet. Ezt meg lehetne csinálni ma is. A népírtás, a világhatalmi aspiráció és országok lerohanása nyilván erkölcsileg védhetetlenné teszi azt a rendszert morális szempontból.

Nem sértegetni akarom, szerintem önnek elég baja van minden reggel, amikor belenéz a tükörbe és leesik hogy "jaj, én vagyok a Fekete György".

Fekete György • 8 éveezelőtt

Miért ostromol újra és újra? Maga győzköd engem. Mi végre kell visszaélni a nyugdíjas tanárember kötelező udvariasságával, mármint avval, hogy reagál, ha megszólítják...

1/ A maguk keresztény-nemzeti rendszere Horthyval az élen népirtást hajtott végre a szovjet és más népek ellen, amelyet csak és kizárólag a szovjet Vörös Hadsereg felszabadító csapatai miatt nem tudott befejezni. Ön ezt a bűncselekményt fedezi, ha a kommunistákat összemossa a nácikkal.

2/ Maga összemossa a egyenlőség fogalmát az egyformasággal. A Wikipédia hivatkozott szócikke is elköveti ezt a hibát, s számos más tekintetben is téves. Például. A marxi elmélet az egyén és közösség viszonyát, a szabadság fogalmát dialektikusan kezeli, amely szemléletet az ön Wikipédia-forrása teljesen nélkülözi. Általában a Wikipédia fokozott forráskritikával kezelendő. Ez közhely a szaktudományos körökben. Itt nincs tér a konkrét kérdést mélyebben tárgyalni, ezért adom a forráskritikailag megmunkált Kommunista Kiáltvány linkjét: http://www.bal.hu/magyar/ko...

3/ A polgári demokrácia valóságos társadalmi tartalma: "Mindenkinek joga van a híd alatt aludni." (Anatole France)

Kis Marianna • 8 éveezelőtt

Tanár Úr, nem kötelező ám válaszolni! Én viszont kötelességemnek érzem, hogy kijavítsam az Ön tévedésit.

1." A maguk keresztény-nemzeti rendszere Horthyval az élen..."
Kit ért 'maguk' alatt??? Én Horthyt meg csak meg se említettem. Megkérem, hogy ne azonosítson engem senkivel!

2. Nekem nem kell elolvasnom semmilyen kommunista kiáltványt ahhoz, hogy tudjam, mi volt a célja a kommunizmusnak. Társadalmi és vagyoni egyenlőséget hirdetett. Ép ésszel felfogható, hogy ez a földi életben lehetetlen célkitűzés, utópia. 50 év alatt meg is bukott a rendszer, nyomában 100 millió halálos áldozattal, és borzalmas lelki károkkal.

Fekete György • 8 éveezelőtt

Immár tanári rezignációval... "Nekem nem kell elolvasnom semmilyen kommunista kiáltványt ahhoz, hogy tudjam, mi volt a célja a kommunizmusnak." Ez olyan, mintha úgy nyilatkoznék a Bibliáról, hogy egyszer se olvasom el... A 100 milliós szám pedig propagandisztikus, független tudományos körökben nem veszik komolyan. Tényleg tessék tanulni! Megismerni, mondjuk a Szovjetunió valódi történetét. Kezdésnek az egyetemi tankönyv. Lásd Font Márta, Krausz Tamás, Niederhauser Emil, Szvák Gyula: Oroszország története. Egyetemi tankönyv. Pannonica Kiadó. Budapest, 2001. Készült az ELTE Ruszisztikai Központ műhelyében. Második, javított kiadás.