Δεν ήταν δυνατόν να φορτωθεί το Disqus. Εάν είστε συντονιστής παρακαλούμε να δείτε τον οδηγό μας επίλυσης προβλημάτων.

Ικμάλιος • 4 έτη πριν

Εν τω λιμένα του ΧΡΙΣΤΟΥ
της μητροπόλεως αυτού
Πειραιώς τον ΣΕΡΑΦΕΙΜ
άγιον αγωνιστήν
(πλάγιος β')