Δεν ήταν δυνατόν να φορτωθεί το Disqus. Εάν είστε συντονιστής παρακαλούμε να δείτε τον οδηγό μας επίλυσης προβλημάτων.

Ὁ π. Ματθαῖος μνημονεύει τόν Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μνημονεύει τόν Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος μνημονεύει τόν Ἐπιφάνιον. Συνεπῶς, τό «ἀνάθεμα» θά εἶχεν ἔννοιαν μόνον ἄν ὁ π. Ματθαῖος ἦτο ἀποτειχισμένος, τοὐτέστιν ἄν εἶχε διακόψει πᾶσαν κοινωνίαν μέ ὅσους -- ἀμέσως ἤ ἐμμέσως -- μνημονεύουν τόν Ἐπιφάνιον. Ἐξ ὅσων γνωρίζω, αὐτό δέν συμβαίνει, ὁπότε τό «ἀνάθεμα» δέν ἔχει ἔννοιαν. Σφάλλω;

filoumenos • 2 έτη πριν

Καθόλου επι της θεολογικής ουσίας. Όποιος θεωρεί ότι δεν τίθεται θέμα μολύνσεως του ούτε θέμα ''συγκοινωνούντων δοχείων'', ευρισκόμενος σε εκκλησιαστική κοινωνία με άτομα που είναι καταδικασμένα ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΣ απο την Εκκλησία, ούτε κάν λαϊκοί όπως πολύ εύστοχα λέει ο ίδιος ο π.Ματθαίος για τους εν λόγω σχισματικούς Ουκρανούς, πλανάται. Τα ''ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΎΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ'' ,(πάντα στην περίπτωση του Ουκρανικού), βεβαιώνουν πλείστοι Ιεροί κανόνες, που ρίχνουν ΚΑΜΠΑΝΕΣ σε όσους κοινωνούν με ακοινωνήτους, και απορώ πώς κάποιοι μεγαλόσχημοι αλλα και καθηγητές, αρνούνται οτι υπάρχει εφαρμογή τους!
Μπορεί να μην έχει τον ίδιο ρύπο σε ένα λεωφορείο, ένας που κάθεται στην γαλαρία σε σχέση με αυτόν που κάθεται μπροστα μπροστά και δίπλα απο έναν επιβάτη που ενεργήθηκε επάνω του λόγω ασθένειας, δεν παύει όμως, και ο τελευταίος πίσω πίσω επιβάτης, να ''ΜΕΤΕΧΕΙ'' της μπόχας που απλώνεται σε όλο το εσωτερικό του οχήματος. (ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΑ: Οι μπροστινές θέσεις στο λεωφορείο είναι του Πατριάρχη, των Προκαθημένων, Επισκόπων κτλ, ΥΠΈΡΜΑΧΩΝ του Ουκρανικού κακοκέφαλου, και οπισθοβατικώς τα καθίσματα (σε ευθύνη),μέχρι και την ''γαλαρία'', είναι οι ευλαβείς Ιερείς αλλα και οι καλοί Επίσκοποι, που διαφωνούν με το Ουκρανικό,αλλά ΌΜΩΣ...δεν κάνουν κάτι γι' αυτό, ΕΜΠΡΑΚΤΑ.

Να ευχηθούμε λοιπόν στον επιβάτη π.Ματθαίο να πατήσει το συντομότερο το ειδικό κουμπάκι και να κατέβει στην πρώτη επόμενη στάση , απο το ''ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΔΥΣΩΔΙΑΣ''

Adam Pitirigas • 2 έτη πριν

Καλό! Αλλά είναι αυτό το κουμπάκι που ενώ όλοι τους το βλεπουν, κάνουν πως δεν το βλέπουν. Την δέ μπόχα την έχουν συνηθίσει τόσο πολύ που νομίζουν πια ότι είναι φυσιολογική. Όταν κάποτε βγουν από την γαλαρία θα ντρέπονται.

(Συνέχεια): Τό ἐρώτημα πού θέτω στό τέλος τοῦ προηγουμένου σχολίου μου εἶναι προφανῶς ρητορικόν. Ἐφόσον ὁ π. Ματθαῖος κοινωνεῖ ἐμμέσως μέ τόν Ἐπιφάνιον, ἕπεται ὅτι τό «ἀνάθεμα» πίπτει ἐπί τῆς κεφαλῆς του, καθώς καί ἐπί τάς κεφαλάς ὅσων κοινωνοῦν μέ τόν Ἐπιφάνιον, δηλαδή ὅλων τῆς «ἐκκλησίας» τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ὅποιος μπορεῖ ν' ἀπαντήσῃ μέ Ἁγιοπατερικά ἐπιχειρήματα ἄς τό πράξῃ. «Ἀπαντήσεις» τοῦ τύπου «δέν ξέρεις, πήγαινε διάβασε» φανερώνουν ἀπουσίαν Ὀρθοδόξων ἀπαντήσεων.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • 2 έτη πριν

Ναι.

Δέν θά πεῖτε τό γιατί; Ἀναιτιολόγητος ἀπάντησις πουθενά δέν μετράει.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • 2 έτη πριν

Δεν θα ανοίξουμε διάλογο για τα αυτονόητα. Αν παρακολουθείς Κατάνυξη, είναι αυτονόητα. Αν όχι, άρχισε να μελετάς και σε κανα εξάμηνο τα ξαναλέμε.

nikos amarant • 2 έτη πριν

Εύγε π. Ματθαίε! Την ευχή σας!

Άξιος ο πατήρ Ματθαίος!

filoumenos • 2 έτη πριν

Ο Πάπας αναθεματίζεται κανονικότατα,όχι μόνο απο Ιερέα, αλλα ακόμα και η καντιλαναύτισα ΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ επιτρέπεται θεολογικά, να λέει το ''ΑΝΑΘΕΜΑ'' αφού όλοι οι μετα το σχίσμα Πάπες και μέχρι Β' Παρουσίας, έχουν καταδικαστεί απο πλείστες Συνόδους της Β' Χιλιετίας.

Τα ίδια ισχύουν και για τον Επιφάνιο Ντουμένκο. Εκτός Εκκλησίας και αυτός, με απόφαση του Ρωσικού Πατριαρχείου που καταδίκασε τον πνευματικό του Πατέρα, τον Φιλάρετο. Η απόφαση αυτή είναι εφάμιλλη οικουμενικής Συνόδου σε κύρος, αφού την καταδίκη Φιλαρέτου υπέγραψαν και όλες οι άλλες Εκκλησίες. (και η Κωνσταντινούπολη...)

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως, ώς πρόσωπο, ΟΧΙ, αφού ακόμα παραμένει ακαταδίκαστος. Μόνο οι ενέργειές του αναθεματίζονται προς το παρόν.
Πολύ σωστά ενήργησε ο π.Βουλκανέσκου, Να έχουμε την ευχή του.