Δεν ήταν δυνατόν να φορτωθεί το Disqus. Εάν είστε συντονιστής παρακαλούμε να δείτε τον οδηγό μας επίλυσης προβλημάτων.

Νυχτερινός Σχολιαστής • 12 μήνες πριν

Οι Γερμανοί είναι οι πλέον ικανοί και αποτελεσματικοί στο να ξεκινούν πολέμους και να τους χάνουν (απ ότι φαίνεται και οικονομικούς)