Nie udało nam się wczytać Disqusa. Jeśli jesteś moderatorem, odwiedź nasz poradnik rozwiązywania problemów.

NIKODEM CHARYZMAT • 3 lat temu

O Systemie Rezerwy Federalnej pisałem w kilku swoich książkach. I tak np. w książce pt. „Masoneria Polska 2017” odpowiadając na pytanie – w jaki sposób masoni realizują swój wielki plan „zatrzymania silnika świata”? – piszę: „Wszystko wskazuje na to, że masoni zaczęli się do tego przygotowywać już w początkach XX w. Pierwszym istotnym aktem było powołanie w 1913 r. do życia przez grupę finansistów i polityków, nazwaną potem „Niewidzialnym Rządem”, Systemu Rezerwy Federalnej. Efekt tego był taki, że przeniesiono prawo wytwarzania pieniędzy (dolarów) z amerykańskiego rządu na prywatną grupę finansistów (dolar stał się własnością prywatną), co spowodowało, że powstał największy na świecie prywatny „generator długów”.

Skutek tego był również taki, że powstała druga władza tak gospodarcza jak i polityczna. Tak to określił w latach sześćdziesiątych XX w. amerykański kongresmen Wright Patman: „W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych mamy w efekcie dwa rządy… Mamy prawidłowo ukonstytuowany rząd… Potem mamy niezależny, niekontrolowany i nie podlegający koordynacji rząd w postaci Systemu Rezerwy Federalnej”.

W drugiej połowie XX w., jak zauważa to choćby, E. G. Griffin, System Rezerwy Federalnej stał się podstawowym mechanizmem zagłady gospodarki światowej i w jakiejś mierze całej współczesnej cywilizacji.

NIKODEM CHARYZMAT • 3 lat temu

Fragment książki Stanisława Krajskiego pt. „Masoneria polska 2017 – w centrum wydarzeń”, która właśnie się ukazała (stron 297, cena 38 zł) – zamówienia 601-519-847

========================

Poniżej rozdziały:

J. P. Morgan i J. P. Morgan junior – masońska epopeja

Morganowie wspierają komunistów Rosji

Morganowie wspierają Mussoliniego

Morganowie i masoński CFR

Morganowie i Klub Bilderberg

Morganowie i Komisja Trójstronna

Powiązania banku JP Morgan Chase z organizacjami masońskimi

Czy JP Morgan stanowi zagrożenie dla Polski?

==========================================

Wicepremier Morawiecki przedstawił jako wielki sukces doprowadzenie do tego, że do Polski przeniesie się jedna z central banku JP Morgan Chase.

Bank JP Morgan Chase to bank stanowiący kontynuację banku założonego przez J. P. Morgana.

1. J. P. Morgan i J. P. Morgan junior – masońska epopeja

J. P. Morgan (senior) żył w latach 1837-1913. Należał, obok Rothschildów, Rockefellerów i Warburgów, do ścisłego grona najwyżej postawionych na świecie masonów (tylko on jeden w tym towarzystwie nie był Żydem). Był natomiast, jak stwierdza Jim Marrs w książce pt. „Oni rządzą światem”, człowiekiem jeszcze ściślej niż John D. Rockefeller, związanym z „siatką anglofilską”. W efekcie jego działania powstało „imperium bankowe Morgana”, które „ma wpływ na podejmowane dzisiaj decyzje gospodarcze i polityczne, a wielu jego pracowników i agentów zalicza się do grona członków tajnych stowarzyszeń”.

To już ojciec Johna P. Morgana, Junius Spencer Morgan nawiązał ścisłe kontakty z Rothschildami. Od pewnego momentu wielu autorów, między innymi Gabriel Kolko, zaczęło twierdzić, że „Morganowie wręcz zostali agentami Rothschildów”.

Jim Marrs pisze w cytowanej książce: „Pogląd, że Morganowie reprezentowali interesy Brytyjskiego Barona Natana Mayera Rothschilda na rynku amerykańskim, głosił także Eustace Mullins, który jako pierwszy opisał w 1952 roku działania zmierzające do stworzenia Systemu Rezerwy Federalnej. Oto, co powiedział na temat Rothschildów: Chociaż mieli w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanego agenta […] było dla nich korzystne posiadanie tam człowieka, którego nikt nie utożsamiał z ich kompanią. Mullins twierdził, że Rotshildowie woleli działać w Stanach zjednoczonych anonimowo, pod przykrywką J. P. Morgan Company”.

George Wheeler, autor książki pt. „Morgan and friends: Anatomy of a Myth” („Morgan i przyjaciele: anatomia mitu”) pisze: „Brzydka stroną rzeczywistości tych czasów było odrodzenie się antysemityzmu. Potrzebny był ktoś, kto mógłby służyć jako przykrywka. Któż bardziej nadawał się do tej roli niż J. Pierpont Morgan, solidny, protestancki kapitalista, którego ród wywodził się jeszcze z czasów przedrewolucyjnych”.

„W czasie amerykańskiej wojny domowej – pisze Marrs – J. P. Morgan czynił publicznie antysemickie uwagi, jednakże działał w interesie Rothschildów. To ile w antysemityzmie Morgana było rzeczywistego przekonania, a ile pragmatycznej demonstracji, jest w ostatecznym rozrachunku mało ważne. […] Niezależnie od okoliczności stosunki między domami Morgana i Rothschildów były bliskie, trwałe i korzystne dla obu stron. (…) Według Ickego Morgan i Rockefeller byli bogatymi chłopcami na posyłki, którzy wykorzystywali pieniądze Rothschilda do budowy rozległych imperiów, które kontrolowały sektor bankowości, handlu, naftowy, stalowy i inne, oraz kierowania gospodarką Stanów Zjednoczonych...”.

Griffin stwierdza w jednej ze swoich publikacji, że Wheeler ma rację, gdy twierdzi: „Całkiem możliwe, że duża część bogactwa i wpływów firmy Morgana była od zawsze tylko bogactwem i wpływami Rothschildów, którzy stali za nią od początku i utrzymywali ją przez cały czas istnienia”.

Pisze również: „Chociaż J. P. Morgan i John D. Rockefeller konkurowali ze sobą wiele lat w wielu dziedzinach, to zgodnie pracowali nad stworzeniem ogólnokrajowego kartelu finansowego, zwanego Federalnym Systemem Rezerw – pisał Griffin. Zalążki planu stworzenia Federalnego Systemu Rezerw (FED) zostały naszkicowane na tajnym spotkaniu w 1910 roku w prywatnym kurorcie Morgana na Jeckyll Island u Wybrzeży Georgii”.

NIKODEM CHARYZMAT • 3 lat temu
NIKODEM CHARYZMAT • 3 lat temu
NIKODEM CHARYZMAT • 3 lat temu