Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

Morten K. Beckmann • 6 år siden

Takk for et interessant innlegg. Når det gjelder tekstene, mener jeg ditt forslag til 1 Mos 4,1 er langt mer eksplisitt enn hva den hebraiske teksten er. Det er åpenbart at det hebraiske jadaʿ kan bety "å ligge med", og Bibel 2011 er betydelig mer eufemisk enn f.eks. Svenska Bibeln 2000 ("Mannen låg med sin hustru Eva"). Likevel virker ditt forslag ("trenge inn i") her å være langt mer eksplisitt og vulgært enn hva den hebraiske teksten gir grunnlag for.

Din behandling av den siste oversettelsen er forøvrig langt mer saklig enn din omtale av Bibelselskapets forrige oversettelse, NO78/85, som du omtaler på følgende måte:"Den forrige, som kom i 1978, ble på ekte norsk vis lansert som «verdens beste», men var så dårlig at en revidert utgave forelå allerede i 1985."

Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne med dette usaklige og forenklende utsagnet. For det første var det ikke fordi oversettelsen var "dårlig" at den ble justert i 1985. Det er svært normalt at en ny oversettelse blir justert etter noen år på markedet når mottakelsen kan bli vurdert, og man kan vurdere tilbakemeldingene. Justeringen i 1985 føyer seg pent inn i denne rekken. "Revisjonen" var en lett revisjon, og det er mer sakssvarende å omtale det som en justering. NO78 ble justert på omtrent 300 steder.

Du skriver også at man i mellomtiden (1978-85) hadde "en del høvdinger fra bedehus- og frikirkekretser ... fått utgitt en alternativ oversettelse". Dette er heller ikke riktig. Den alternative bibeloversettelsen kom i 1988, og stod svært nært 1930-oversettelsen, som var oversatt etter konkordant metode (ord-for-ord), i motsetning til NO78 som var oversatt etter idiomatisk metode (meningsoversettelse).

Ved den forrige oversettelsen, kontaktet Bibelselskapet André Bjerke på et tidlig stadium (tidlig på 60-tallet) for å få hans tilbakemeldinger på deres utkast. Korrespondandansen ble aldri besvart av Bjerke, til tross for at oversettelsesmanuskripter ble sendt til ham, og til tross for at Bibelselskapet purret på ham senere. Bjerke var selv svært kritisk til både prøveoversettelsen i 1966 ("Utvalg av Det gamle testamente") og den ferdige kirkebibelen av 1978. Bibelselskapet så allerede på denne tiden nytten av å tilknytte seg en skjønnlitterær forfatter, i motsetning til hva du skriver.

Din avslutning er av den spekulative sorten. Du snakker om at "de [dikterne] trakk seg ganske snart fra arbeidet da de så hvilken vei det gikk." Her snakker du som at alle trakk seg, men kan du nevne noen? Dette virker slettes ikke å være tilfelle. De skjønnlitterære forfatterne har derimot gitt mange bidrag om deres rolle og arbeid med den nye oversettelsen i boken "Bibelsk" (Oslo: Verbum Forlag, 2011). Her finner man bidrag fra Hanne Ørstavik, Håvard Rem, Inger Bråtveit, Inger Elisabeth Hansen, Jan
Erik Rekdal, Jan Ove Ulstein, Jon Fosse, Jørgen Nordheim, Karl Ove
Knausgård, Odveig Klyve, Oskar Stein Bjørlykke og Paal Helge Haugen. Deres egne beskrivelser av involveringen i Bibel 2011 gir et betydelig mer nyansert bilde av hvordan denne prosessen har foregått enn hvordan du fremstiller det.

Bibeloversettelse er ingen enkel sak, men det kan være at Bibel 2011 har for mange hensyn å ta. Anders Aschim, som var en viktig mann i Bibel 2011, har selv åpnet opp for dette i sin bok "Bibelen 3.0" (Oslo: Verbum Forlag, 2013).

Mvh Morten Beckmann
PhD-stipendiat ved Universitetet i Agder med en prosjekt om kristologi i Bibelselskapets oversettelser.

Guest • 6 år siden

Bibelen er er interessant studium .....

Leif Ove Ellefsen • 6 år siden

Jeg finner det meget underlig at man inviterer Knausgård til å bidra, men ikke Norges største nålevende forfatter Erik Ribsskog. Ribsskog er originalen og skriver ti ganger bedre enn den bleke kopien Knausgård (som aldri har blitt kastet ut av Leather Lane eller sendt 10 000 politianmeldelser). Her er mer om dette: http://johncons-mirror.blog...

Guest • 6 år siden

"Ribsskog er originalen (...) kopien Knausgård." Presederer ikke Knausgårds forfatterskap Ribbsskogs?

Leif Ove Ellefsen • 6 år siden

Sven Eirik Påske, jeg mener bestemt at Ribsskog kom først.

Guest • 6 år siden

Jesus var ingen mor Teresa, men hadde en eksepsjonell machiavelliansk sluhet. At han skulle bli korsfestet, var en usannsynlighet han vanskelig kunne forutsett.

Sondre Torson • 6 år siden

Vil de rette på "feilen" som gjorde at Maria gikk fra "ung pike i gifteklar alder" til "jomfru"? Eller er ikke det så viktig å få riktig oversatt?

Anders Svenneby • 6 år siden

Hvordan er det med "En trollkvinne skal du ikke la leve", eller "Thou shall not suffer a witch to live", som det heter i KJV. (Andre. Mosebok 22:18)
Heter det fremdeles det? Grunnteksten sier vel snarere"En giftblanderske skal du ikke la leve", og det er jo noe ganske annet.
Hvordan er dette i den nye oversettelsen?