Vi kunde inte ladda Disqus. Om du är en moderator, vänligen titta i vår felsökningsguide.

Bergis • 11 år sedan

Och inte blir det bättre när kommunen tänker pressa in ett äventyrsbad i centrala Umeå. Vad tänkte Holmlund på egentligen?

Scourged • 11 år sedan

Ut ur EU, problem löst.

Ohwee • 11 år sedan

Och vi vill helt seriöst dra den nya vägen 1 mil bort, utanför Umedalen..? Enda sättet att få folk att välja den omvägen blir att riva Tegsbron.

chaufför • 11 år sedan

Tycker de är dags att lennart holmlund vaknar upp. Att stänga genomfartsleden för tung trafik ä lika korkat som att ha gratis alkohol utanför systembolaget. Tror inte tex volvo lastvagnar skulle acceptera att deras transporter med hytter och annat gods skulle gå runt hela stan bara för att kommunens miljötänk ska se bättre ut på papper medans verkligheten skulle vara precis tvärtom. Men det är klart att som politiker räcker de kanske att se kortsiktiga lösningar istället för att se minst två steg framåt! Nä dags å byta ut lite folk!!!

Neo • 11 år sedan

E4 borde lagts en bra bit väster om stan istället för att enbart flytta problemen till andra, mer bostadsbebyggda, delar av stan! Europavägar ska ligga utanför städer med avfarter in till dessa istället för att ledas rakt genom städer och deras många rondeller och övergångsställen...! Det är Umeå kommuns ansvar att finansiera ringleder... inom Umeå stad, medan Staten definitivt inte ska finansiera Umeås ringleder, såsom eventuell tunnel genom de västra stadsdelarna eller utmed Kolbäcksvägen eller ens norra länken!

Robin • 11 år sedan

Och om man nu prompt ska ha dne dragningen så kan man ju se till att trafiken kan flyta isf att få starta bromsa hela tiden.

Susanne • 11 år sedan

Låter helt rimligt med tanke på att kommunen i alla år gjort allt för att försämra framkomligheten för biltrafiken i stan vilket naturligtvis leder till större utsläpp.

Största problemen har varit på Västra Esplanaden och på Skolgatan där bussarna orsakat mycket utsläpp. Framför allt är det dock en dålig trafikplanering som orsakat att en stor mängd trafik blir stillastående mer än nödvändigt. Byt strategi och underlätta för all trafik att ta sig fram. Det kommer gynna luftkvaliteten. Sen är det absolut inget fel med miljözon men det är också det enda positiva som Umeå kommun bidragit med.

Att det blivit något bättre vid Västra Esplanaden har vi trafikverket att tacka för som i princip beordrade kommunen att ändra i intervallen för trafikljusen. Det återstår dock att lösa framkomligheten för bilar som ska korsa den samma. Problemen blir bara större när man istället stänger av trafik på vissa gator så att andra gator före än högre belastning. Det minskar möjligheterna för trafiken att flyta.

El & sånt • 11 år sedan

Återigen, den enda mätstation för luft jag sett är den som står vid Västra Esplanaden. Antagligen den mest trafikerade vägen i Umeå. Dessutom vid rödljusen vid Max där det skapas köer med stillasående fordon. Luften där mätstationen står kan inte vara representativ för hela Umeå centrum.
Skulle önska att ett oberoende företag (utan agenda) objektivt kan mäta luften och presentera resultatet i media. Företagen/butikerna i centrum lider när bilåkande kunder väljer alternativ utanför centrum. Kan inte dessa företag beställa en luftmätning? Skulle vara mycket intressant att se resultatet.
Jag litar inte på Umeå kommuns mätning.

Jan Sandström • 11 år sedan

Klart de ska mäta där avgaserna finns, vad är det för vits att ställa mätstationen långt ute i skogen.

El & sånt • 11 år sedan

Om man skulle göra en liknelse...
Du vill mäta halten smuts i din bostad. Om du mäter i soppåsen får du ett väldigt högt värde. Men frågan är om det mätvärdet är representativt för din bostad i allmänhet.

svettlana • 11 år sedan

Underlag för att det är bra i resten av stan?

El & sånt • 11 år sedan

Underlag för att det är lika illa i resten av stan?

Gotte • 11 år sedan

Problemet är att oavsett vem som mäter så hör Umeå till städer som har sämst luft i Sverige! Man kan ej bort-förklara att Umeå har väldigt höga värden samt att infrastrukturen hör till det sämre i Sverige!

Bengt • 11 år sedan

Det är verkligen inte sant. Umeå har egentligen bara dålig luft just vid Västra Esplanaden. I övrigt har vi rätt bra luft.

Robin • 11 år sedan

Vad skulle kommunen tjäna på ett sämre resultat?

Christoffer Gustavsson • 11 år sedan

Om kommunen bara mäter vid ett område kring ett rödljus på en tungt belastad väg så kan de använda resultatet som motiveringar till beslut som berör området samtidigt som de kan förneka problem på andra håll där det inte finns fakta. Till exempel genom att anlägga ett badhus i anslutning till en annan tungt belastad väg eller ge busstrafiken förtur på tidigare normala gator.

Fredrik • 11 år sedan

Lösningar som förbättrar luften skulle vara:

1. Fri lokaltrafik och mer bussar. Alt kortläsare i alla ingångar på bussen så man kan hoppa på vart som hällst. (Men idag är det lika dyrt för mig och min sambo att ta bilen ner till stan som att åka buss)

2. Bygg om nya E4-sträckningen med planskillda korsningar så den tunga trafiken flyter bättre, alla stop och starter som alla fordon nu tvingas till i rondellerna gör inte luften bättre. Man har bara flyttat luftföroreningarna från centrala stan till östra delar av stan.

3. Miljözon i centrala staden för alla tunga fordon! Detta innefattar då även bussar! Dvs leveranser av gods måste ske med miljövänligare lastbilar och bussar. Stoppa parkeringsmöjligheterna i centrala stan för företagsfordon (då åker mer företagare buss till och från centrala stan)

4. Se till så att laddstationer byggs ut för att kunna ladda el-bilar och köp in dessa till komunens hemtjänst för staden.

Detta är några förslag som skulle sänka CO2 halterna i staden

MVH
Fredrik

Susanne • 11 år sedan

Fler bussar är inget som förbättrar luftkvaliteten. Bussar i stadstrafik släpper ut något mer kväveoxider per resande än personbilar med en ensam förare. Att det dröjt så länge att införa en miljözon beror främst på att kommunen inte tyckt sig ha råd att investera i miljövänligare bussar.
Nu äntligen har dom löst finansieringen av detta så att miljözonen går att införa från nästa år. Jättebra, för bussar behöver vi och då ska dom vara så rena som möjligt. Men fortfarande kommer det vara mer miljövänligt att samåka i personbil än att åka buss. Därför borde kommunen jobba mer för att främja framkomligheten för alla trafikslag och också uppmuntra till samåkning. T ex borde samåkare få använda bussgator och busskörfält. Taxi bör istället bara få använda dessa när dom har passagerare. Både cykel, buss och övrig biltrafik behöver ha en bra framkomlighet om vi ska minska utsläppen. En del av lösningen för detta är att fördela trafiken bättre än vad som sker idag. Då kommer köerna att minska och därmed också stillaståendet och långsamtgående trafik som kraftigt bidrar till att utsläppen ökar.

REx • 11 år sedan

3) Transportörerna lägger endast på de extra kostnaderna på transporterna så att det blir dyrare att handla i centrum är utanför varvid butikerna flyttar eller läggs ner.

Företagarna tar parkeringsböter och andra avgifter och tar igen detta med höjda priser. Sedan flyttar de från centrum, lägger ner medan hantverkarna kommer att ta enormt mycket betalt och arbetsmiljöverket kommer att stoppa alla arbeten där.

Det kommer visserligen att minska utsläppen men centrum dör. Nu har ju t.o.m. Clas Ohlson, som är ett av centrums dragplåster, börjat planera sin flykt därifrån.

umekille • 11 år sedan

Det är inte den tunga trafiken som står för dem största utsläppen utan det är alla bilister som kör genom stan för att dom gjort det i alla tider...en annan plugg som genererar avgaser är då alla skall hem på kvällen och promt måste köra via Teg mot Alvik då det går smidigare och fortare åka ut på gamla E4 och upp mot Alviksrondellen utan köstopp.

Kenneth • 11 år sedan

Jag ty ker det konstigaste i det här är, att man inte i Umeå prioriterat västra länken före den östra. Västra länken skulle göra att den tunga teafiken inte skulle välja att gå v:a esplanaden, då dengår närmare för den tunga trafiken viktiga leverans platster. Tänker på Klockarbäcken, Västerslätt och Ersboda.

Christoffer Gustavsson • 11 år sedan

Problemet är väl att den västra länken drabbar väldigt många beroende på hur den dras. Så hur sträckningen än kommer dras så kommer det dyka upp motstånd. Östra dragningen verkar ha varit mindre problematisk gällande vem som drabbas och hur vägen dras. Antagligen för att det redan fanns en väg där till skillnad mot runt prästsjön.

korre_ek • 11 år sedan

Helt rätt! Den som förorenar skall betala. Det gäller även för trafiken på östra länken, när man väl kommer underfund med att luftföroreningarna drabbar fler Umeåbor än dragningen genom centrum..

hejhej • 11 år sedan

Att ha "gjort allt" kan nog diskuteras hur mycket som helst. Ett basic exempel är att vi inte har bussar överallt i Umeå, östteg och västerslätt kan nämnas. Östteg kanske tydligast då många tar vägen genom stan för att ta sig dit. Och det är en enkel sak som man inte ens har provat. Kan man inte ens prova sådana enkla saker så finns det nog betydligt mer som aldrig ens diskuterats och övervägts. Jag tycker inte det är mer än rätt att kommunen är med och bär sina kostnader tills man tar problemen på riktigt allvar.Det ska inte vara så lätt att sätta snabba beslut före miljön, och gör man det så ska man få bita i det sura äpplet sen. Vi behöver göra om och göra rätt i politiken!

Robin • 11 år sedan

dte är lugnt. Kommunen har full koll.
Man har redna tagit tag i problemet exempelvis genom att tränga in ett badhus med tillhörande biltrafik på en tomt som är krånglig att ta sig till och från, gödslat kringfartsleder och Europaväg med så mycket rondeller som möjligt och gärna med en dragning som är sämre miljömässigt samt börjat bygga ett nytt köpcentrum med stor trafikbeslastning i direkt anslutning till centrum utan planering för kompensationer.
Klart kommunen har koll och jobbar smart med långsiktiga lösningar. Eller?

Michael Grahn • 11 år sedan

Nej men centern har ju järnkoll, problemet är dieslbilarna, vi ska välja etanolbilar istället. Det sa ju en centerpartist förra gången, då hon pekade på att dieslarna släpper ut alldeles för mycket partiklar. Detta är intressant ur två aspeketer,
1. Man kan inte använda etanol på vintern, pga etanolens dåliga startegenskaper...
2. Enligt en rapport som tidningen Vi Biliägare har publicerat, så är det just etanolbilar som har högsta partikelustläppen.
Bra tänkt Centern!!! ni fortsätter i Maud Olofssons logik, uttalanden utan vett och sans....

Aragorn son of Arathorn • 11 år sedan

största problemet är att tegsbron är enkelriktad söderöver OCH rödljus för små skitvägar som korsar e4an mitt i stan

Kjell Nilsson • 11 år sedan

Det vore hedersamt om Lennart Holmlund själv reagerade på förtätande av biltrafiken till centrum i och med byggandet av nya simhallen. Ingen miljövän vill öka bil- och busstrafiken i centrala stan. Men faktum är att tusentals fordon ska till den anläggningen varje dag året runt.

Erik • 11 år sedan

En lastbilschaufför, som brukar köra fullastade 60 ton:s långtradare genom staden, berättade att lastbilen förbrukade 11 liter dieselolja mer, än på motsvarande sträcka med jämn hastighet, om man kör från den stora rondellen på Röbäcksslätten och genom stan över Tegsbron och upp till rondellen vid mejeriet.

Bybo • 11 år sedan

Lönt å kommentera.....
Bli ju överkörda ändå..
Människors tyckande och röster räknas bara då majoriteten lutar åt samma håll som förslagen.