Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

hanslund • 6 år siden

Et parti uten realitetssans og evne til konsekvenstenkning - det er partiet SV. I spørsmål som dreier seg om å påvirke mottagerland og å stille krav om resultater, bøyer de alltid av. Stor forsiktighet utvises for ikke å støte motttakerne av vår hjelp - de er jo stakkars folk.
Men flyktinger/asylskere/innvandrere som kommer hit til vårt land de skal innrømmes alle sine særkrav. Vi nordmann har å bøye oss for det de toneangivende kulturrelativistene i SV bestemmer. - Er det rart at denne sære menigheten helt har mistet grepet?

7grace • 6 år siden

Håper ledelsen får sin vei.
Så SV får permanent bosted under sperregrensen.

Picklesinajar • 6 år siden

Tror nok at det kan straffe seg mer at de stemmer ja til kvinnelig verneplikt. Er det ikke stort sett jenter i vernepliktig alder som stemmer SV..?

7grace • 6 år siden

He he... Det BØR være kvinnelig verneplikt. Skal vi ha likhet, får vi søren meg ha likhet, ikke skumme fløten.
Vi kvinnfolk har godt av å lære å skyte uten å få skulderen ut av ledd, pluss ta noen titalls pushups på knoker og tær, omgås gutter uten en time foran speilet først, få livet avbrutt en periode etc etc.

Arbeidsrud • 6 år siden

Det håper jeg også. For å hjelpe dem på vei kunne vi jo dra igang en konkurranse om fler vinnersaker SV bør fronte. Jeg foreslår at de går inn for refusjon av alle påløpne smuglerkostnader straks en asylsøker ankommer landet.( skulle bare mangle i verdens rikeste land...). Noen bedre forslag?

smokewater • 6 år siden

Sv-landsmøte stemte for hijab i politiet. Ap er egentlig for de også, men grunnen til at de avlyste ideen i 2009, var at det kun var få mnd'er til valg. Og man trenger ikke være den skarpeste kniven i skuffen for å konkludere med at det store flertallet vil være mot dette, ergo Ap fryktet at ærlighet ville medføre tap av stemmer. Men høyst trolig, hvis nordmenn er dum nok til å gi dagens regjering fornyet tillit, så vil hijab i politiet bli godkjent tidligst mulig, slik at nordmenn får mulighet til å "glemme" til første valg.

Men om media kommer til å foreta en meningsmåling om hijab i politiet? Ikke en sjans. For media vet nok hva resultatet av en slik meningsmåling vil bli, og det er for sosialistene i media "feil" resultat

GHjo • 6 år siden

De er tilhengere av dekonstruksjon og nedriving av alt som er velprøvd og fungerende i samfunnet og erstatte det med nedstøvede og ubrukbare sosialistiske ideer fra en svunden tid.Se bare hva de har fått stelt i stand med barne og ungdomskolen.
Der går f.eks. 80% av tiden med til bråk og støy og i bestefall 20% til undervisning.Da jeg gikk i folkeskolen,ble --100%-- av tiden
i klasserommet nyttet til undervisning---og læreren var en meget høyt ansett og respektert person,som vi tok som eksempel av på vår vei videre i livet.
Det ser heller ikke ut til at de har oppfattet hva som menes med ordet ---uniform---.

kua60 • 6 år siden

Historiens søppeldynge er det noe som heter, måtte et visst parti og ideologien deres snart havne der!

Filomele1 • 6 år siden

Og i mellomtiden durer og går det med spesialdesignet hijab for leger og sykepleiere ved Helse Sørøst. Uten offentlig debatt, lurt inn av Tove Strand og sannsynligvis den allestedsnærværende Shoaib Sultan (medlem av sykehusstyret). Meningen er å få dette innført ved alle landets helseforetak.

Det er ille at syke mennesker, som per definisjon er i en sårbar livssituasjon, skal påtvinges religiøse/livssynsrelaterte symboler.

smokewater • 6 år siden

Sv har kommet med endel hysteriske forslag utover dette med hijab. De vil stenge øl-kranene tidligere på utestedene, men samtidig vil de liberalisere regler for heroin. Samt at de er mot strippebarer. På tide å få dette partiet under sperregrensen. Men uansett så vil trolig Sv få en representant. Takket være Oslo's store andel av personer med ikke-vestlig bakgrunn, så vil de sikre sv et mandat. Og skremmende nok så er trolig hijab i politiet et velgeragn uten like hos endel av disse

Arbeidsrud • 6 år siden

Vil de vri misbruker fra øl over til sterkere saker tro? 68-erne svermet jo for doping også i sine yngre dager...

Klokkeren • 6 år siden

Nå gjenstår det bare en ting å vedta på årsmøtet.

Det bør komme et benkeforslag om at SV døpes om til:

Sharias Venner parti.

smokewater • 6 år siden

Jeg vil anbefale alle, som vurderer å stemme Ap og som er motstander av hijab i politiet om å ta for seg valglistene til Ap og kreve at de nominerte skriver under på at de ikke vil stemme/støtte/legge frem/foreslå om slike "religiøse" symboler i politiet. For Ap ville egentlig ha hijab i politiet i 2009, men de trakk forslaget da det var kort tid til valg og fryktet konsekvenser. Forøvrig kan man opplyse at Ap's partisekretær Raymond Johansen i sin tid som sjef for fotballklubben Vålerenga, forsøkte å jamme igjennom en egen "Enga-hijab". Heldigvis ble reaksjonene så sterke at "Enga-hijaben" ble droppet, og Raymond Johansen litt senere heldigvis forsvant ut av Enga.

Klokkeren • 6 år siden

Dette minimalistiske særpartiet har i 8 år hatt en ufortjent regjeringsmakt.

På tampen av sine 8 år i maktposisjon kommer de på årsmøtet med de merkeligste utspill om heroin, hedgefond og hijab.

Hvis dette er viktige saker hvorfor har de ikke "ordnet opp" mens de var i posisjon i 8 år?

Det gjorde de heldigvis ikke, men de fikk utført nok samfunnsmessig skade og ugagn i andre saker.

Det minner meg om viktigheten i å få fjernet dette minimalistiske særpartiet både fra Storting og Regjering.

Disqus_Mann • 6 år siden

Rustad glemmer å ta med punktet at det er valgkamp i år.

Det er neppe tilfeldig at mange på venstresiden har gått over til det som muligens kan kalles en mer folkelig tilnærming til intergrering akkurat i år. Populisme kalles det når høyresiden driver med slikt.

Polinkorr • 6 år siden

Snart må da vel denne sekten, som nå altså har gått inn for å tillate hijab i politiuniformen, forsvinne for godt. De burde høre pålederen for SU som ser ut til ennå å kunne resonnere klart.Forhåpentligvis er dette vedtaket samemn med vedtaket om kvinnelig verneplikt slik at mennene i sv kan stelle hjemme i en krigssituasjon, noe som fører til partiets exit fra norsk politikk.

Arbeidsrud • 6 år siden

De må for Guds skyld ikke høre på SU-lederen...

ARVEVOLDEN • 6 år siden

Dette blir ikke lett.
Om man bedømmer partiet ut fra dets egne forutsetninger,ikke vanlige "antisosialistiske " varianter av samfunnsforståelse.
Fordi.: Partiet har helt særegne oppfatninger av selv gode saker.
Det er mot EØS.Bra. Men ikke om man er imot EØS(og Schengen-) med motsatt begrunnelse av den gjengse.
Vanlige borgere er ikke (bare) imot EØS-avtalen p.g.a. at fagforeningene mister makt.De-vanlige borgere-liker heller ikke resten av konsekvensene.F.eks. den frie flyt av kjeltringer og tiggere.Dette hverken vil eller kan partiet nevne.Selv om begrensninger i slike saker ville måtte følge av en uttreden.Siden de ikke vil ta i slikt med illtang,mister de det moment de måtte ha.
Slik er det også med andre ,for partiet,viktige saker.Kvinner skal ha rett til ,og oppfordres til, heltidsarbeid.Samtidig skal støtten økes til grupper som ikke arbeider overhode."Det er alltid noen det er mere synd på."Det eneste som er totalt fraværende, er arbeiderklassen.
Bra,om man er "sosialmoralist."Ikke så bra,om man tenker å tiltrekke seg vanlige lønnsmottakere.

I et litt videre perspektiv enn en Norsk valgkamp er dett dog interressant.:
SV utpeker F.r.P. til hovedmotstander.
Likesom Venstre i Danmark-Siv Jensens søsterparti-utpeker Enhetslisten til sin hovedmotstander i den kommende kommunevalgkamp.
Spørsmålet blir da.:Hvilke(t) av de 4 partier fanger de velgerstrømninger som ser EU med EØS og Euro som farer,ikke håp ,best?
Det kan,både på kort og lang sikt,si noe om hvor nordens "velferdsstater" er på vei.
Hvordan løse de problemer vi har på dørstokken best?
Eller -hvordan mobilisere motstand mot EU-entusiastene.I Ap og Høyre i Norge og Sosialdemokratene og Venstre i Danmark?

Filomele1 • 6 år siden

Jeg vil minne om professor Stig S. Frølands kronikk i VG: http://pluss.vg.no/2012/12/...

JohanKj • 6 år siden

Det er nok heller slik at de unge i SV mangler, som Rustad, evne til å håndtere emnet på en ryddig og prinsippiell måte. Rustad sier det selv: "Et over­vel­dende fler­tall har sterkt nega­tive følel­ser for hijab på offent­lig ansatte." Det er følelsene og hysteriet som dominerer. En ryddig og prinsippiell tilnærming lukker ikke samfunnsposisjoner for statsborgere som har andre rimelige identitetsformer enn majoritetsbefolkningen. Utøvelsen av politiyrket er like lovbasert og nøytral selv om det er en håndfull som har fått uniformsmodifikasjon. Rustad og andre er mer oppsatt på å forby enn å gi et kraftig, tydelig og sekulært integreringstiltak: Alle samfunnsborgere uavhengig av bakgrunn kan inneha samfunnsposisjoner så lenge de er kvalifisert.

Guest • 6 år siden

"kraftig, tydelig og sekulært integreringstiltak"? Ditt innlegg gav fullt utslag på NewSpeak-detektoren min. For ikke å snakke om BS-detektoren. ;-)

Forklar hele verden hvorfor det er et sekulært integreringstiltak å tillate religiøs uniformering. For folk flest er hijab i politiet det stikk motsatte av hva du hevder, så en forklaring er på sin plass.

smokewater • 6 år siden

Det er nok flere som kunne tenkt seg å få det utdypet.

Guest • 6 år siden

Dette er en forvirret logikk. At noe ikke er nøytralt nok tilsier ikke at det bør gjøres enda mindre nøytralt.

Politifolk og dommere skal håndheve norske lover på en så nøytral måte som mulig overfor embedet. En dommer eller politimann som i denne sammenheng ønsker å uttrykke religiøs og kvinneundertrykkende symbolikk samtidig som de utfører sine oppgaver er både sterkt upassende og vesentlig denøytraliserende.

En kriminell skal dømmes av en dommer, og ikke en mulimsk dommer. En forbryter skal arresteres av en politimann, og ikke en jødisk politimann.

At innføring av et symbol som hijab på noe som helst vi skulle være en sekulær gest er en komisk påstand, og det viser med all tydelighet at du ikke har det minste begrep om hva sekularisme er. Selve begrepet er definert som bruddet mellom religøs tro på den ene siden og lov og styresmakt på den andre. Den desidert viktigste prinsippet bak et sekulært samfunn er at offentlige institusjoner og de som representerer det ikke på noen som helst måte skal forbindes med en eller annen religiøs organisasjon eller deres egen personlige religiøse tro.

JohanKj • 6 år siden

Politiuniformen har i dag mellom 8 og 11 kors uten at noen ville hevde at man derfor arresteres av en kristen politimann. Der er hva man bestemmer er uniform som ER uniform. Håndhevelsen og utøvelsen av politiyrket er helt identisk og totalt uavhengig av om du blir tatt i promillekontroll av en med sikh-modifisering av politiuniformen eller ikke. Hvor nøytralt er det å mene at jøder og sikher som har en identitetsmessig binding til sitt hodeplagg ikke kan utøve et sentralt yrke i staten de er borgere av? Er det noe galt med muslimer, sikher og jøder som gjør dem ute av stand til å håndheve politiyrket?
Tiltaket er for øvrig allerede implementert i forsvaret og tollvesenet.