Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

K_MD • 6 år siden

Forskning har jo slått fast at for det norske samfunnet er alle typer innvandring ulønnsomt, Norge taper på det.

De politiske partiene i Norge snakker så mye om globalisering, da bør de også lære av hvordan de fleste land i verden driver arbeidsinnvandring:

En forutsetning må selvsagt være at tilsvarende arbeidskraft ikke finnes i Norge eller våre naboland. Har bedriftseiere behov for å ta inn gjestearbeidere bør de selv stå for alle utgifter, personen bør kun få midlertidig oppholdstillatelse og det må skrives under på at personen selv forlater Norge innen 30 dager etter at arbeidet opphører. Gjestearbeideren kan gjerne få litt lavere skatt (tilsvarende avgiften til Folketrygden) mot at arbeidsgiver pålegges privat forsikring for sykdom, uførhet, kriminalitet, osv. Gjestearbeidere bør heller ikke få rett til statsborgerskap.

Slik det er i dag kan arbeidsgivere ta inn folk fra utlandet og bruke de en stund, så overlates utgiftene til samfunnet (f.eks. ved arbeidsledighet, uføretrygd, alderspensjon, osv)

AOM • 6 år siden

Loven forbyr pyramidespill, men dette storstilte pyramidespillet er visst ingen i den politiske og/eller akademiske elite som fatter konsekvensene av.

oddegil • 6 år siden

Jeg har kost meg Nina sine inlegg, som er referet av bloggen til Elin Ørjasæther. Ingen slår Nina på slike ting.
Håper både hun og Hans får enda flere lesere.
At noen tror at det vil bli strammere regler ang innvandring, ved Høyre styre, er uforståelig. Uansett hvormye jeg misliker rød/grønnt, så virker ikke allianse H-Krf-V noe forlokkende. Frp ser ut til å bøye av i innvandrings spørsmål, for å gjøre seg mer spiselig.
Da er faktisk Ap å foretrekke, helst i mindretalls regjering.

Arbeidsrud • 6 år siden

Akkurat det samme tenkte jeg. Hadde det vært politisk mulig ville den desidert beste kombinasjonen vært Ap og FrP. Hvis A hadde lagt av seg multikulturen sin og F hadde dempet den mest virkelighetsfjerne liberalismen så ville det blitt et skikkelig Dream Team

Spaceman_Spiff • 6 år siden

Om Borten Moe kommer i SP stolen, så kunne de kanskje vært litt mer realistiske også, men de vil nok uansett bare være en fjert i motvind og ikke noen vekt på skåla. Ingenting skjer før AP innser realitetene. Spørsmålet er om de noen gang vil erkjenne at de må velge. Høyresiden har nok erkjent dette, men de har falt ned på at det er viktigere å fortsette innvandringen slik at høirefruene slipper å betale noe særlig for få villaen vasket et par ganger i uka enn at velferdsstaten består. Det kan ihvertfall synes slik når man hører Cristin Clemet åpne kjeften.

hanslund • 6 år siden

Endelig synes det være gått opp for venstreorienterte medier og fagorganiserte hva konsekvensene er av Moderaternas (svenske Høyre) kolossale ikke-vestlige masseinnvandring. - På nytt har Sverige fått et fattigproletariat. Veksten av sosialstøtten til innvandende vil føre til velferdsstatens undergang i den form vi kjenner den i dag. Man er allerede på vei tilbake til det klassedelte samfunn, med ledighetstall som gjør det mulig for Moderaternas maktelite å velge og vrake blant dem som bare har sin arbeidskraft å tilby - slik det var på 1930-tallet.
Det ubegripelige er at i Norge er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, ved siden av Høyre, ivrigste forkjemper for denne type masseinnvandring. Forskjellen mellom dem er at mens AUFerne er ignorante, villfarne idealister, er Høyres politikere i Norge ideologisk på linje med Moderaterna. Masseinnvandring av ikke-vestlige blir et mål i seg selv, av grunner som er antydet over.
Skal vi få kontroll med innvandringen, slik at den gavner det norske fellesskapet slik dette har manifestert seg til nå, gis der etter mitt syn bare ett alternativ: et sterkt FrP i samarbeid med et Arbeiderparti som har erstattet drømmere med realister av partiets gamle skole. Høyre som dominerende regjeringsparti vil føre til mer, ikke mindre masseinnvandring.