Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

Guest • 6 år siden

Norsk presse har løpt og gjemt seg forlengst. Dersom den hadde våget å stå brask og bram mot islamismens ærespotente trusler og villfarelser, så kunne hedersmenn som Hedegaard og andre frihetsforkjempere puste lettere ut. Istedet møter de motstand fra "sine egne" som av ulike grunner ikke vil kjenne sin besøkelsestid.

Guest • 6 år siden

Pussig hvordan Aftenposten velger den enkleste utvei. Krenke og håne nordmenns anstendighetsfølelse og oppfatninger om rett og galt. Hvorfor gjør de det? Hvorfor skal slike kriminelle og rasistiske gjerninger kke få pekefingeren og de rette ordene på seg: Dete er GALT. Vi aksepterer ikke at vårt folks frihet og våre verdier skal knebles av slike kriminelle individers adferd.

Anti-Hippie • 6 år siden

Fordi det er så ekstremt vanskelig å innrømme at man har tatt feil? Man kan fornekte ære og stolthet forbundet med "gammeldagse" ting som nasjonalfølelse, men det vil nok alltid være vondt å tape ansikt, allikevel.

Guest • 6 år siden

Norsk presse sitter i sine mediebobler og titter ut på
samfunnet, og lurer på hva som har skjedd. De vet ikke helt hva de skal foreta
seg i forhold til det mørke og skumle som tårner seg opp og krever en reaksjon.
Stort sett bare «Janusposten» har reagert, men de er desorientert, og går
minste motstands vei, tror de. De har bare ikke regnet med at flere og flere av
innbyggerne her på «berget» ikke lenger finner seg i «backstabbing» av ikke
politisk korrekte som i lengre tid har varslet om problemer relatert til «Det
nye Norge» og luftslottet som er i ferd med å sprenges. Det er nok mange
politikere i Norge som vil angre sine dårlige valg, når oppslutningene synker
foran valget til høsten. «Det er for sent å snyte seg når nesa er borte». Svensk
presse har antagelig avfunnet seg med realitetene, og forsvarer det uunngåelige,
med alle tilgjengelige metoder og midler, godt hjulpet av ledende svenske
politikere.

GHjo • 6 år siden

Attentater og lignende,er bare interessant for norsk presse,hvis attentatmannen f.eks. har et bilde på seg av noen som har snakket med noen som kjenner noen som har snakket med en som visstnok noen har sagt om at en eller annen er "høyre-ekstremist".Og fremfor alt,hvis denne en eller annen visstnok engang for mange år siden har sagt at han kanskje kunne tenke seg å stemme på Fremskrittspartiet.Da er det en viktig sak.

joneirik • 6 år siden

Norsk presse hadde ingen innvendinger mot at avistegneren Kurt Westergaard ble deportert fra Oslo på instruks fra jihadister. Da blir det vel litt underlig å be om adgang til et arrangement som handler om hvor viktig det er at mediene også forsvarer ytringsfriheten. På det punktet demonstrerer man i det minste konsekvens og respekt ved å holde seg borte.

Guest • 6 år siden

Skamløshetens tyranni. Arkivert.

Per Ulv • 6 år siden

I mine øyne var norsk presse godt representert ved at både document.no og HRS var tilstede. 2 av de viktigste nyhetsformidlerne i Norge. Det er ikke bare størrelsen det kommer ann på.

mescudi • 6 år siden

så sant så sant!

Naatiden • 6 år siden

Norsk presse mener HRS, Document, Hedegård og mange fler, er høyreekstreme innvandrerfiendtlige, muslimfiendtlige rasister. De innrømmer det bare ikke. Agendaen er at "disse" gir vi ingen eller mist mulig oppmerksomhet.

Morten Haug • 6 år siden

Aftenposten demonstrerer gang på gang sin tarvelige ynkelighet. Hvordan må det føles å jobbe der? Jeg hadde krympet meg i skam.

odisands • 6 år siden

Jeg tror helt enkelt at norske journalister ikke skjønner hva som er i ferd med å skje i Europa. Jeg velger, enn så lenge, å tro at det er grunnen til måten norsker medier beskriver virkeligheten slik de gjør. Selvsagt får de føringer fra redaktørene, og når vi ser hvem de er, så er ikke situasjonen så underlig lenger. Mer besynderlig er at det er så få i de såkalt "store" mediane, som våger å komme med sin egen røst, sin egen oppfatning, ikke bare melde de vedtatte "sannheter" som så alikevel står for fall. Og fallet blir enda større for dem når de oppdager hva som da, har skjedd, mens de trodde de gjorde jobben sin. Den siste var krypisk, med vilje.

arcil • 6 år siden

«Jeg tror helt enkelt at norske journalister ikke skjønner hva som er i ferd med å skje i Europa.»

Her må jeg erklære meg fullstendig uenig. De skjønner det utmerket, og de ønsker det.
Hadde de ikke evnet å skjønne det, kunne de ikke ha bestått sin «journalistutdannelse» som vel må innbefatte et minimum av samfunnskunnskap og nåtidskunnskap samt noe informasjon om hvordan man innhenter seg relevant og sann informasjon. Kanskje sogar noe om etikk?

Hadde de ikke ønsket det, ville det ha fremkommet på et forståelig vis for dem de skriver for; de kunne ikke i den grad ha innordnet seg under sine sjefer eller hvem det nå er. Nevnte jeg etikk?

Guest • 6 år siden

Ansten­dig­he­ten går med i drag­su­get, og kun hes­lig­he­ten er til­bake. Det var Aften­pos­ten og ARS’ bidrag etter at vold har gjort sin entré i den poli­tiske debatt.
Vi får håpe de bevilgende myndigheter med dette forstår at det har ingen hensikt å kaste bort flere støttekroner til ARS!

sussebassa • 6 år siden

De bevilgende myndigheter?

PK støtter jo siner egne, uansett.

vh
sussebassa

odisands • 6 år siden

Hei. har nettop, for første gang, lagt inn en kommentar. Da jeg klikket på "Diskusjon", for å få opp - nyeste, forsvant hle kommentaren...