Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

Spinoza99 • 6 år siden

NRK synes det "forkludrer saken" å løfte frem voldtekter av småjenter når de skal forsvare sigøynerkultur mot det norske rettsvesenets angivelige diskriminering. Medvirkning til voldtekt av en 11 årig jente er altså ikke tilstrekkelig kontroversielt for NRK til at det er verdt å nevnes i en 10 minutters reportasje.

Men når en Hedegaard bruker sin grunnlovsfestede ytringsfrihet til å bedrive religionskritikk, så er dette så kontroversielt at NRK gjør det til et hovedpoeng i sin dekning, på en måte som lett kan tolkes som at NRK mener at Hedegaard har seg selv å takke når han utsettes for drapsforsøk.

Det eneste konsekvente i tilnærmingen i disse to sakene er at NRK synes å mene at representanter for førmoderne kulturer og ekstremistiske religiøse grupperinger er i sin fulle rett siden de agerer med utgangspunkt i en annen kultur og andre verdisystemer. Dvs. en konsekvent kulturrelativisme.

NRK fremstår systematisk med doble standarder og til dels som en umoralsk institusjon. Dersom vi ikke snarest får en alvorlig opprydning i NRK, bør institusjonen nedlegges.

SvarktanderBull • 6 år siden

Ja, det er ganske kvalmende med denne avstandtagen. Meningseliten må liksom gardere seg. På en dag som denne er det verdt å igjen tipse om avisen Dispatch International, som Hedegaard er redaktør for. Gis ut både på dansk og svensk. http://www.d-intl.com/

Fluenesherre • 6 år siden

NRK brukte betegnelsen SVÆRT eller MEGET -KONTROVERSIELLE ....

Guest • 6 år siden

Kontroversielle for HVEM? For NRK? Meningsfabrikken? Å ja......

Arbeidsrud • 6 år siden

Ingen grunn til å ta NRK alvorlig lenger....

Klokkeren • 6 år siden

Eller hvis noen hadde skrevet at ABB hadde Eskil Pedersen som mål. Lederen for omstridte AUF.

Noen kan godt mene at AUF er omstridt, men det ville ha vært særdeles uhørt å sette det på trykk i en slik sammenheng.

Arbeidsrud • 6 år siden

kallt dem omstridt, eller kallt dem for "den såkalte arbeiderungdommen"? Da tipper jeg de hadde blitt rasende.

Guest • 6 år siden

Det handler om å rasjonalisere i egennyttens navn. Bare se hvilken medfart i mediene Ayaan Hirsi Ali fikk, før hun i det hele tatt begynte å skrive. Hun ble demonisert i blant annet norsk presse lenge før sitt forfatterskap av den enkle årsak at hun bedrev blasfemi i islamistenes øyne. For å få den absurde kabalen i norsk presse til å gå opp må journalistene pervertere høyst vanlige, sekulære mennesker som ikke har gjort annet galt her i verden enn å motsette seg religiøse dogmer. Kun ved å gjøre dette blir det plass til det "nye vi", hvor islamister også skal ha sin plass i solen.

Arbeidsrud • 6 år siden

Hvor bakvendt hele verden er blitt så vi ett annet eksempel på i kveldens nyheter. En lyshåret norskættet amerikansk jente som hadde giftet seg med en norsk gutt fikk ikke være i landet, samtidig som UD nå tydeligvis har satt himmel og jord i bevegelse for å finne og hente "hjem" en viss Bhatti, en pakistaner som hater oss og truer oss, samtidig som vi må forsørge ham....

Guest • 6 år siden

Ja det er forstemmende. Man føler noen ganger at man befinner seg i en drøm. I praksis får mennesker som driver stridshandlinger mot våre egen væpnede stryker økonomisk støtte til sin virksomhet. Å krige mot våre egne soldater er ikke i denne form engang ulovlig, man finansieres også.

AOM • 6 år siden

"For å få den absurde kabalen i norsk presse til å gå opp må
journalistene pervertere høyst vanlige, sekulære mennesker som ikke har
gjort annet galt her i verden enn å motsette seg religiøse dogmer."
Men med kristne religiøse dogmer derimot - der blir kritikere, blasfemikere og fordømmere tatt vel imot...

Guest • 6 år siden

Det er jeg enig i. Jeg tror noe ligger i hva Richard Dawkins innrømmet når han ble konfrontert med hvorfor han synes å være mer fiendtlig innstilt overfor jødedom og kristendom enn islam (noe han de senere år dog ikke kan klandres for på samme måte) ved å si: rett og slett fordi man da ikke risikerer å miste livet. Men dette er neppe hele forklaringen hva gjelder norsk presse, som har unnlatt å ta sitt ansvar ved en meget lang rekke anledninger, som da en norsk forlegger ble skutt på åpen gate for å ha utgitt en bok mot en fatwa eller da ytringsfriheten ble smadret i senk under karikaturstriden. Man nærmest systematisk motarbeider med taushet og viser dermed aksept overfor at en bestemt type religionskritikk straffes med voldsomheter.

Tor Skrivarhaug • 6 år siden

VG nett kunne,selvfølgelig, ikke dy seg. Etter lesing satt jeg igjen med følelsen av at å være leder av Trykkefrihetsselskapet var en formildende omstendighet i forbindelse med dette drapsforsøket.

kjellM • 6 år siden

Islamister har gode vilkår i Aftenposten.

Guest • 6 år siden

En naturlig reaksjon ville være å skrive et høflig, men bestemt brev til journalisten, avisen og byrået, si at man følger med og at man finner en slik omtale av en person forsøkt myrdet for sine meningers skyld provoserende.

Fluenesherre • 6 år siden

Helt enig, men de får det med seg her også ;)

Promethevs • 6 år siden

Dagbladets rapportering virker derimot både edruelig og etterrettelig.

Nattuglen • 6 år siden

Apropos doble standarder: Antirasistisk Senter har nå bestemt seg for at islamistene Profetens Ummah er høyreekstreme. Shoaib Sultan, som ble ansatt i ARS for å kartlegge høyreekstreme miljøer, skriver på Ytringer (NRK):

Etter å ha fulgt [Profetens Ummah] i ett år, har vi kommet frem til at gruppen bør klassifiseres som høyreekstremistisk.
Vi kom frem til at enhver adekvat definisjon av høyreekstremisme også vil ramme dette miljøet.