We were unable to load Disqus. If you are a moderator please see our troubleshooting guide.

Emmilio • 2 anys ago

Extraordinari document. Llàstima que els valencians desconeguen els seus referents culturals, senyal d'un Poble en descomposició. Moltes gràcies per esta publicació.