Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

Barn med mor i LAR får ikke HEROIN på barneklinikken som behandling... Litt bakgrunnssjekk av fakta kunne kansje vert bra for enkelte personer kjenner jeg.

Bjarne SelvBetjent • 3 år siden

Nei. De får morfin, så da er det vel greit da....?

Magnvald Strandebarm • 3 år siden

Som faktisk er mer vanedannende enn heroin.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

Morfin er noe folk med ordentlig utdanning og peiling har laget mens heroin kan vere tilsatt alt mellom himmel og jord for at noen skal øke vekten for og tjene mere kr.. Skal du opereres får du kansje smertestillende ? Morfin kansje? Ikke heroin det er en forskjell her altså

Magnvald Strandebarm • 3 år siden

Å spille på følelser, slik Lossius gjør her, er lite konstruktivt i en så alvorlig sak. FNs barnekonvensjon gjelder ikke for det ufødte liv, og det viser tydelig at beskyttelsesvernet for fostre er totalt fraværende. Her er det mors ve og vel som veier tyngst. Tvangsavrusing og tett kontroll under hele svangerskapet er eneste veien å gå. Mulig det blir flere spontanaborter da, men det er ingen menneskerett å føde et rusavhengig barn. På samme måte som det ikke er en menneskerett å få barn. Hvis mor fortsetter å ruse seg etter fødsel vil uansett barnet før eller siden bli tatt over av barnevernet, så det å spille på følelser mht. de rusa mødrene er total skivebom.

Thomas Kjøsnes • 3 år siden

Med en gang du innfører tvangsavrusning av gravide rusavhengige, kan du glemme å se noen flere gravide rusavhengige.
Da går de under jorden; dropper ut av LAR, lar være å kontakte helsevesenet og kommer heller ikke til kontroller, kanskje heller ikke til fødselen - og det går langt verre for både mor og barn.

Det er mye bedre at både mor og barn kommer til kontroller og får tilbud om hjelp gjennom hele svangerskapet. Det er slik man får økt kunnskap og kan gjøre ting sammen. Det gir mye større sjanse for å forhindre skade på barnet - og mor.

Bjarne SelvBetjent • 3 år siden

Han har helt rett i mye av det han skriver, selv om jeg ikke synes tvangsavrusning høres særlig produktivt ut. Det ER ingen menneskerett å få barn, og det å sette barn til verden med medfødt rusavhengighet (og potensielt andre alvorlige bakdeler som resultat av rus i svangerskap), er en ekstremt egoistisk handling. Planlagt eller ikke. Disse kvinnene trenger oppfølging på området FØR de blir gravid. Ikke etter. Da er det for sent. LAR-kvinner bør (i likhet med andre narkomane kvinner) enkelt og greit ikke bli gravide. At det finnes lite forskning rundt langtidsvirkningene på barn som har vært igjennom et "narkotikasvangerskap", gir ingen grunn til å bagatellisere ting. LAR innebærer fortsatt inntak av opioider, og de kortsiktige farene/skadevirkningene rundt dette er rimelig greit dokumentert.

Og da har jeg ikke engang begynt å snakke om omsorgsevnen til en gjennomsnittlig person som går på LAR.

Eliheg • 3 år siden

Nå er jeg spent på hva du vet om "omsorgsevnen til en gjennomsnittlig person som går på LAR"? Du sitter tydeligvis med kunnskap på området - kunnskap som jeg regner med er dokumentert med gode, troverdige kilder?
Gravide i LAR blir tvangsinnlagt dersom de ikke selv velger å legge seg inn eller avbryte svangerskapet
De blir på institusjonen frem til fødsel, og er da under nøye kontroll. De har svangerskapskontroller hos helsestasjon med spesialkompetanse på rus og LAR, og blir tett fulgt opp hele veien. Mange velger å trappe ned gradvis på LAR-medisinen, men da under nøye kontroll på institusjonen siden det er risikabelt både for mor og barn. Alle gravide i LAR jeg har hatt kontakt med har hatt svært mye skyldfølelse for hva fosteret utsettes for, og vært svært bekymret for hvordan fosteret har det og hvordan det vil gå ved/etter fødsel.
Selvfølgelig er det på ingen måte bra å utsette et foster for disse medikamentene, og heller ikke bra for de gravide kvinnene med alle de mentale belastningene som kommer i tillegg til alt de har å slite med fra før. Men når "skaden" først er skjedd og graviditeten er et faktum så gjelder det å gjøre det beste ut av situasjonen.
Det er ingen grunn til å anta at mødre i LAR er dårligere omsorgspersoner enn andre med ulike typer belastninger, tvert i mot har vi sett prakteksempler på LAR-mødre som virkelig blomstrer i mammarollen
LAR stabiliserer og gjør pasienten tilnærmet frisk, så lenge R-en i LAR også ivaretas skikkelig.
Om vi skulle begynne å nekte kvinner å bli gravide pga sykdom så lurer jeg jo litt på hvor det vil ende. Og hvordan vil du eventuelt gjennomføre en slik lov, skal vi tilbake til tvangssterilisering? Du sier oppfølgingen må skje FØR de blir gravide, ikke etter. Tenker du vi skal overvåke dem døgnet rundt for å sikre at de ikke har ubeskyttet sex? Rådgivning og veiledning har de jo som LAR-pasienter, både før og etter. De færreste planlegger å bli gravide, mange oppdager det heller ikke før de er kommet et stykke ut i svangerskapet.
Det som er viktig å forstå her er at du ikke kan generalisere om LAR-pasienter, de er like ulike som deg og meg. Og vi har sett mange eksempler på LAR-pasienter som har blitt utmerkede mødre som ivaretar sine barn like godt som hvem som helst andre. Og til forskjell fra de andre har LAR-mødrene svært tett oppfølging hele veien, av barneverntjeneste, LAR-konsulent, spesialrådgiver i LAR, styrket helsestasjon med mer. Eventuelle utfordringer oppdages dermed tidlig og kan taes fatt i før det utvikler seg.
Å stå og vifte med en moralsk pekefinger er lite hensiktsmessig.

Mvh Elin Hege Lona

Bjarne SelvBetjent • 3 år siden

Du kaller det moralsk pekefinger. Jeg kaller det å forholde seg til fakta. Siden du gir inntrykk av å kjenne miljøet, så kan du helt sikkert finne fakta om hvor mange LAR-brukere som er i jobb, hvor mange som har dokumentert psykiske problemer i varierende grad, og deretter sammenligne med befolkningen forøvrig. I tillegg vet du like godt som meg hva som ligger til grunn for st man kommer inn på LAR-behandling. Dette er blant de tyngre narkomane, som har årelang "erfaring". Du og en del andre (inkl Lossius, som jeg virkelig hadde forventet bedre fra), lirer av dere rent føleri, og avfeier fakta og statistikk som ikke passer dere. Ja. Det finnes individer bak tall og forskning, slik det alltid gjør, men man kan ikke bruke enkelteksempler til å avfeie fakta. ("Vi har sett" osv). Du snakker ellers veldig mye om samvittighet og omsorgsvilje. Jeg, og andre kritikere snakker om omsorgsEVNE. Og det er noe helt annet.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

Fint at du har sotte deg godt inn i dette det skjønner eg, mor har ingen mulighet til og ruse seg om hun vil engang under LAR behandling så hun er altså i behandling og under streng kontroll fra alle så hun skal ha best mulighet til og komme seg ut av rusen og kunne leve ett normalt liv som meg og deg. Barnet er i fokus under hele graviditeten og det gjøres hyppige kontroller igjennom hele graviditeten og faktisk opp til skolealder så barnet skal ikke lide oppi dette. Har ikke LAR pasienter like rettigheter til ett tilnærmet "normalt " liv? Lett og dette "utpå" ikke så lett og komme seg tilbake og det hjelper faktisk ikke og høre på folk uttale seg om ting di ikke vet noe om. Støtte og at noen faktisk har troen på deg er utrolig viktig ikke kritikk og sure blikk.

Eliheg • 3 år siden

Godt innlegg som er langt mer faktabasert enn en del andre, jeg ser at du kjenner godt til hva du snakker om :-)
Det eksisterer utrolig mye fordommer rundt LAR, folk tror de vet masse om det men viser seg å egentlig ha svært begrenset kunnskap om hvordan LAR-regimet faktisk foregår.
Flott at du tar til motmæle mot fordomsfulle holdninger, stå på!

Mvh Elin Hege Lona

Eliheg • 3 år siden

Gravide rusmiddelavhengige blir tvangsinnlagt og må bli på institusjonen ut svangerskapet med svært tett oppfølging. En brå tvangsavrusing kan potensielt ta livet av både mor og barn.
Når en rusmiddelavhengig kommer inn i Lar og stabiluseres på substitusjonsmedikamenter blir hun gjerne relativt raskt mye friskere i kropp og sinn. Når hun da i kanskje 15 år ikke har måttet tenke på muligheten for å bli gravid skal det faktisk litt til for at hun oppfatter symptomene på svangerskap før hun er et godt stykke ut i graviditeten.
LAR-behandling regnes ikke som å ruse seg, det er medisiner.som er nøye beregnet og opptrappet for hver enkelt til et nivå hvor de unngår russuget uten at de blir ruset.
Det er riktig at det ikke er en menneskerett å få barn, men tror vi skal vokte oss for å ta bastante avgjørelser basert på antakelser og generalisering.
Det finnes i dag en god del mødre i LAR hvor både mor og barn klarer seg utmerket.
Selvfølgelig skal man på ingen måte bagatellisere hvordan LAR-medikamentene påvirker fosteret, men viktig å være klar over at det er betydelige forskjeller i hva slags medikament, mengde og hyppighet, nie som naturligvis kan gjøre stor forskjell.
Mvh Elin Hege Lona

Jarle Nilsen • 3 år siden

Vi er nok alle enige i dette. Men etter min mening så burde man kjøre strengere enn dette, nemlig att de som går på stoffer som skader barnet enten får slutte med de eller å la være å få barn. Såpass bør de skjønne selv også, det er ingen menneskerett å få barn!

Stakkars barn sier jeg, helt tragisk....

Eliheg • 3 år siden

Når de først er blitt gravide kan de faktisk ikke bare "slutte med" LAR-medisinen, dette kan skade både fosteret og mor langt verre enn å gjennomføre svangerskapet på lavest forsvarlige dosering av medikamentet. Mange gravide i LAR ønsker intenst å slutte med LAR-medisinen når de oppdager at de er gravide, men dette frarådes på det sterkeste. I stedet blir kvinnen tvangsinnlagt på institusjon ut svangerskapet, hvor hun er under nøye kontroll.
Rusmiddelavhengige har pasientstatus i Norge, og avhengigheten er definert som sykdom. LAR-behandling er medisinering for å holde sykdommen under kontroll og sikre at pasientene får en mer verdig hverdag og kan leve tilnærmet normale liv.
Om vi skal begynne å nekte kvinner å få barn basert på sykdom ser jeg for meg at det kan bli tøft fremover. Det er uhyggelig mange sykdommer som krever medisinering, hvor de tilrådes å bruke medisinene gjennom svangerskapet til tross for potensielle skadevirkninger på barnet. Så da blir vel spørsmålet hvor vi skal sette grensen?

Mvh Elin Hege Lona

Njål Hauge • 3 år siden

Tviler ikke på morskjærligheten.
Omsorgsevnen, derimot, kan man med rette stille store spørsmålstegn ved.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

En tidligere rusmisbruker må forsvare seg sjøl og bli dømt utifrå sin tidligere historie resten av sitt liv. En fange blir bedre behandlet etter endt soning... Lar pasienter får ikke beholde barn vist ikke det er omsorgsevne til stede, barnevern og tett oppfølging sørger for at ett barn får det best mulig her i livet så mr Njål hør her: du som så mangen andre må enten sette dere litt mere inn i ting FØR dere uttaler dere om dette eller finne på noe annet for her er det snakk om liv og livskvalitet og er det noe som dreper vilje til og komme seg ut av en lei situasjon så må det vell vere sånne dumme kommentarer som dette med omsorgsevne. Ikke bry hode ditt med dette du dette ordner det norske helsevesen fint uten hjelp fra folk uten innsikt.

Bjarne SelvBetjent • 3 år siden

Det er forskjell på å bli satt fri, og skulle ta ansvar for eget liv, og å sette andre liv til verden, med potensielt alvorlige utfordinger. Jeg (og mange andre) er helt med på at støtte, mestringsfølelse etc er viktige faktorer for at et menneske skal komme seg på beina igjen, men hvis en LAR-pasient må sette barn til verden for å oppnå dette, så er det et temmelig tydelig tegn på egoisme. "....Lar pasienter får ikke beholde barn vist ikke det er omsorgsevne til stede, barnevern og tett oppfølging sørger for at ett barn får det best mulig her i livet...." Skal det være formildende på noen måte? Det er jo alltid et sikkerhetsnett hvis ting går på ræv? Det er en ikke ubetydelig samfunnskostnad forbundet med barnevernssaker, for ikke å snakke om de påkjenningene det kan være for barnet. Og omsorgsbiten er uansett bare den ene siden av problemet. De helsemessige utfordringene er noe annet. Du ber andre sette seg inn i ting, men den tynneste argumentasjonen er det jo du selv som står for.

solan Gundersen • 3 år siden

Siden du vet at LAR pasienter setter barn til verden for å selv komme seg på beina så vet du mer enn de aller fleste..
Er det slik at pasientene har sagt dette til deg??? Det der er bare spekulasjoner fra din side og det vet du godt selv..
Det finnes faktisk lar pasienter som har vært rusfrie i lengre periode før de velger å stifte en familie og her i landet kan ikke en bare slutte med Lar medikamentet over natten fordi man er gravid.. Det frarådes faktisk av spesialister å slutte i LAR under svangerskap fordi det kan være mer skadelig og uheldig for fosteret at mor får abstinenser når hun er gravid enn det er å gå på en stabil dose metadon/subutex under hele svangerskapet. Hvis en lar pasient som er gravid slutter med lar medikamentet mot legens anbefaling er det faktisk grunn nok til at barnevernet blir kontaktet. Følger mor derimot anbefaling om å holde seg stabil på medisin ut svangerskapet under tett oppfølging slår dette positivt ut for mor.. Det er selvsagt fordi det er uforsvarlig å utsette et foster for påkjenningen kroppen til mor må gjennom for å slutte med lar medisin ved en brå nedtrapping som ville vært nødvendig om mor skulle vært uten noen form for medikamenter under så å si hele graviditeten.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

Har samboer i lar har en sønn som har vert igjennom dette og burde vite endel om emne tror du ikke? Ikke bare lett men men ungen er frisk og damen i jobb så kan eg ønske meg mere? Er jo ikke alle som egner seg som mor eller far den e grei.

Jarle Nilsen • 3 år siden

Nettopp!
Tror vi kan konkludere med att mennesker som går på opiater ikke skal bli gravid!
Å si att "alle" skal bli gravid er for egoistisk tankegang.....

Magnvald Strandebarm • 3 år siden

Folk må slutte å omtale metadon, subutex, subuxone etc. som ufarlige legemidler. Dette er skadelig dop, og metadon er f.eks mer vanedannende enn heroin. Der er bare morfin som er mer vanedannende. Den eneste forskjellen på LAR-dopet og heroin er at man blir ikke synlig ruset, men langtidsvirkningen på kroppen er like skadelig. Det er selvfølgelig fult mulig å slutte med heroin, mange lykkelige eksempler på det. Har man derimot først kommet inn i LAR og får metadon, blir de aller fleste avhengig av dette resten av livet.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

Alt er fult mulig og misbruke og du har ingen problem og ta for mye metadon og bli ruset av det. LAR er en behandling livet ut for mangen men det er fult mulig og trappe ned og slutte med men det fjerner rus suget og folk kan leve normalt og komme seg ut av rusmiljøer det burde jo vere positivt at noen vill ut av det livet. Det kan ikke vere lett og leve med konstant sug etter dop derfor får folk hjelp som ved LAR behandling.

Guest • 3 år siden
solan Gundersen • 3 år siden

Dette handler ikke lenger om LAR og den behandlingen tidligere rusmisbrukere får men rett og slett et personlig hat ovenfor rusmisbrukere uansett om de er i LAR eller ei.. Dere har allerede forhåndsdømt rusmisbrukere og bruker denne diskusjonen for å fremme hatet dere har for folk med rusproblemer uten å måtte si det direkte... Det er hva denne diskusjonen er blitt og ikke hva den skulle vært..

Eliheg • 3 år siden

Dette har du nok dessverre helt rett i. Mennesker uten noen form for kunnskap om rusfeltet sitter på sin høye hest og dømmer og fordømmer, nedlatenheten er til å bli dårlig av.
En får trøste seg med at disse i grunnen bare viser tydelig sin totale mangel på kunnskap, og de er for arrogante til å innse hvor uvitende de fremstår.

Mvh Elin Hege Lona

Eliheg • 3 år siden

Å leve normalt innebærer f.eks å slippe jaget etter å skaffe neste dose med heroin, komme seg ut av kriminalitet, gjenoppbygge gode relasjoner til familie, venner og andre, slippe overdoser, blodpropper, bomskudd mm, klare å fungere i hverdagen og ta opp hyggelige hverdagssysler.
Mange kommer seg i arbeid eller aktivitet, om enn bare noen timer i uka.
Det aller vanskeligste er ensomheten etter at man er ute av rusmiljøet. Man har ikke de referanserammer som er vanlig, og møter så mange fordommer og nedlatenhet - mens de i miljøet hadde en slags status og behersket både spillereglene og sjargongen står de plutselig veldig utenfor alt. Dette er nok en av de aller fremste årsakene til at mange ramler utpå igjen mange ganger før de klarer å stabiliseres i LAR.
Når man godkjennes for LAR får man ikke LAR-medikamenter å ruse seg på. Man legges inn til avrusing, deretter trappes man opp på det valgte medikament til det nivå hvor de ikke kjenner noe russug samtidig som de heller ikke oppnår å bli ruset. Det er hele poenget, og blir utmålt og tilpasset svært nøye til hver enkelt. Når de så er klare til å skrives ut og starte sitt liv i LAR så er det et rigid kontrollregime hvor medikamentene inntas under overvåking, det er urinprøver og tett oppfølging. Absolutt ikke slik folk tror.
Men mens LAR-medisinen stopper russuget ift opiater sliter mange fortsatt med å slutte med benzo, så det er ofte en lang og tung prosess før pasienten opplever å mestre hverdagen helt uten rus. Jeg tror ingen kan forstå hvor tøft dette faktisk er om de ikke har opplevd det selv eller jobbet med det.
Jeg blir mildt sagt oppgitt over bedrevitere som synser og mener og dømmer over en lav sko uten egentlig å ha noe kunnskap om dette.

Mvh Elin Hege Lona

solan Gundersen • 3 år siden

Det var på tide en med kunnskap som faktisk er fakta skrev noe her..
Det hun Eliheg har skrevet i innleggene er nettopp slik det fungerer for behandling både for gravide, mødre og andre som er under denne behandlingen.
Det de aller fleste andre her skriver har lite med virkeligheten å gjøre og da synes jeg at dere kan la være å skrive meningenen deres som om dette er fakta dere vet, for det blir helt feil..
Takk til Elin og Tommy som faktisk skriver sannheten og hvordan virkeligheten rundt LAR behandlingen fungerer.

Jarle Nilsen • 3 år siden

Nettopp det som er saken!
Hvis noen sier att sitt eget liv går foran ett barns liv så er noe galt....
Tror helt ærlig att ingen ønsker å ha det slik.

Regner med de fleste er enig idet ?

Karianne Vågenes • 3 år siden

Tvilar ikkje på morskjærligheten, men viss den er så sterk kvifor er det då greit å setje eit barn til verda som må gå igjennom avrusning, mens mor slepp det. Kunne ikkje ho og blitt avrust? Kan ein tvinga eit barn så kan ein tvinga seg sjølv og. Det er vel og bedre enn å erstatta eit rusmiddel med eit anna?

Jarle Nilsen • 3 år siden

Akkuratt det som er poenget!
En av partene må avruses, hvem skal det være:

Alt 1: moren.
Alt 2: barnet.

Alle som har noe mellom ørene svarer alt 1 såklart.
Man er ikke så egoistisk att man svarer alt 2, da blir jeg flau på dems vegne.
Tenk på den uskyldige parten oppi dette, det er desverre barnet.

Leo Osvald Eide • 3 år siden

Jeg er hverken lege eller har god nok kunnskap til å si noe sikkert her, men er det ikke fysisk mulig å sterilisere disse jentene&kvinnene? Midlertidig for de som er i aktuell alder og permanent for de som er for gamle. Og så kan de i aktuell alder, åpne for befruktning igjen - når og om - de er trygge nok på seg selv mht rus og psykiske problemer - til å fostre opp et barn?

Jeg synes selvsagt og som alle andre her, at det er forjævlig at barn skal påføres skader og de blir ikke mindre skadelidende om de må vokse opp med en psykisk ustabil mor som kanskje og er dopet. Dette har ingenting å gjøre med hvorvidt folk er glade i sine babyer ellelr ei, men hva som er bra og ikke minst, hensiktsmessig.