Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

Barn med mor i LAR får ikke HEROIN på barneklinikken som behandling... Litt bakgrunnssjekk av fakta kunne kansje vert bra for enkelte personer kjenner jeg.

Bjarne SelvBetjent • 3 år siden

Nei. De får morfin, så da er det vel greit da....?

Magnvald Strandebarm • 3 år siden

Som faktisk er mer vanedannende enn heroin.

Magnvald Strandebarm • 3 år siden

Å spille på følelser, slik Lossius gjør her, er lite konstruktivt i en så alvorlig sak. FNs barnekonvensjon gjelder ikke for det ufødte liv, og det viser tydelig at beskyttelsesvernet for fostre er totalt fraværende. Her er det mors ve og vel som veier tyngst. Tvangsavrusing og tett kontroll under hele svangerskapet er eneste veien å gå. Mulig det blir flere spontanaborter da, men det er ingen menneskerett å føde et rusavhengig barn. På samme måte som det ikke er en menneskerett å få barn. Hvis mor fortsetter å ruse seg etter fødsel vil uansett barnet før eller siden bli tatt over av barnevernet, så det å spille på følelser mht. de rusa mødrene er total skivebom.

Thomas Kjøsnes • 3 år siden

Med en gang du innfører tvangsavrusning av gravide rusavhengige, kan du glemme å se noen flere gravide rusavhengige.
Da går de under jorden; dropper ut av LAR, lar være å kontakte helsevesenet og kommer heller ikke til kontroller, kanskje heller ikke til fødselen - og det går langt verre for både mor og barn.

Det er mye bedre at både mor og barn kommer til kontroller og får tilbud om hjelp gjennom hele svangerskapet. Det er slik man får økt kunnskap og kan gjøre ting sammen. Det gir mye større sjanse for å forhindre skade på barnet - og mor.

Bjarne SelvBetjent • 3 år siden

Han har helt rett i mye av det han skriver, selv om jeg ikke synes tvangsavrusning høres særlig produktivt ut. Det ER ingen menneskerett å få barn, og det å sette barn til verden med medfødt rusavhengighet (og potensielt andre alvorlige bakdeler som resultat av rus i svangerskap), er en ekstremt egoistisk handling. Planlagt eller ikke. Disse kvinnene trenger oppfølging på området FØR de blir gravid. Ikke etter. Da er det for sent. LAR-kvinner bør (i likhet med andre narkomane kvinner) enkelt og greit ikke bli gravide. At det finnes lite forskning rundt langtidsvirkningene på barn som har vært igjennom et "narkotikasvangerskap", gir ingen grunn til å bagatellisere ting. LAR innebærer fortsatt inntak av opioider, og de kortsiktige farene/skadevirkningene rundt dette er rimelig greit dokumentert.

Og da har jeg ikke engang begynt å snakke om omsorgsevnen til en gjennomsnittlig person som går på LAR.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

Fint at du har sotte deg godt inn i dette det skjønner eg, mor har ingen mulighet til og ruse seg om hun vil engang under LAR behandling så hun er altså i behandling og under streng kontroll fra alle så hun skal ha best mulighet til og komme seg ut av rusen og kunne leve ett normalt liv som meg og deg. Barnet er i fokus under hele graviditeten og det gjøres hyppige kontroller igjennom hele graviditeten og faktisk opp til skolealder så barnet skal ikke lide oppi dette. Har ikke LAR pasienter like rettigheter til ett tilnærmet "normalt " liv? Lett og dette "utpå" ikke så lett og komme seg tilbake og det hjelper faktisk ikke og høre på folk uttale seg om ting di ikke vet noe om. Støtte og at noen faktisk har troen på deg er utrolig viktig ikke kritikk og sure blikk.

Eliheg • 3 år siden

Godt innlegg som er langt mer faktabasert enn en del andre, jeg ser at du kjenner godt til hva du snakker om :-)
Det eksisterer utrolig mye fordommer rundt LAR, folk tror de vet masse om det men viser seg å egentlig ha svært begrenset kunnskap om hvordan LAR-regimet faktisk foregår.
Flott at du tar til motmæle mot fordomsfulle holdninger, stå på!

Mvh Elin Hege Lona

Njål Hauge • 3 år siden

Tviler ikke på morskjærligheten.
Omsorgsevnen, derimot, kan man med rette stille store spørsmålstegn ved.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

En tidligere rusmisbruker må forsvare seg sjøl og bli dømt utifrå sin tidligere historie resten av sitt liv. En fange blir bedre behandlet etter endt soning... Lar pasienter får ikke beholde barn vist ikke det er omsorgsevne til stede, barnevern og tett oppfølging sørger for at ett barn får det best mulig her i livet så mr Njål hør her: du som så mangen andre må enten sette dere litt mere inn i ting FØR dere uttaler dere om dette eller finne på noe annet for her er det snakk om liv og livskvalitet og er det noe som dreper vilje til og komme seg ut av en lei situasjon så må det vell vere sånne dumme kommentarer som dette med omsorgsevne. Ikke bry hode ditt med dette du dette ordner det norske helsevesen fint uten hjelp fra folk uten innsikt.

Bjarne SelvBetjent • 3 år siden

Det er forskjell på å bli satt fri, og skulle ta ansvar for eget liv, og å sette andre liv til verden, med potensielt alvorlige utfordinger. Jeg (og mange andre) er helt med på at støtte, mestringsfølelse etc er viktige faktorer for at et menneske skal komme seg på beina igjen, men hvis en LAR-pasient må sette barn til verden for å oppnå dette, så er det et temmelig tydelig tegn på egoisme. "....Lar pasienter får ikke beholde barn vist ikke det er omsorgsevne til stede, barnevern og tett oppfølging sørger for at ett barn får det best mulig her i livet...." Skal det være formildende på noen måte? Det er jo alltid et sikkerhetsnett hvis ting går på ræv? Det er en ikke ubetydelig samfunnskostnad forbundet med barnevernssaker, for ikke å snakke om de påkjenningene det kan være for barnet. Og omsorgsbiten er uansett bare den ene siden av problemet. De helsemessige utfordringene er noe annet. Du ber andre sette seg inn i ting, men den tynneste argumentasjonen er det jo du selv som står for.

Jarle Nilsen • 3 år siden

Nettopp!
Tror vi kan konkludere med att mennesker som går på opiater ikke skal bli gravid!
Å si att "alle" skal bli gravid er for egoistisk tankegang.....

Magnvald Strandebarm • 3 år siden

Folk må slutte å omtale metadon, subutex, subuxone etc. som ufarlige legemidler. Dette er skadelig dop, og metadon er f.eks mer vanedannende enn heroin. Der er bare morfin som er mer vanedannende. Den eneste forskjellen på LAR-dopet og heroin er at man blir ikke synlig ruset, men langtidsvirkningen på kroppen er like skadelig. Det er selvfølgelig fult mulig å slutte med heroin, mange lykkelige eksempler på det. Har man derimot først kommet inn i LAR og får metadon, blir de aller fleste avhengig av dette resten av livet.

Tommy Hjellestad • 3 år siden

Alt er fult mulig og misbruke og du har ingen problem og ta for mye metadon og bli ruset av det. LAR er en behandling livet ut for mangen men det er fult mulig og trappe ned og slutte med men det fjerner rus suget og folk kan leve normalt og komme seg ut av rusmiljøer det burde jo vere positivt at noen vill ut av det livet. Det kan ikke vere lett og leve med konstant sug etter dop derfor får folk hjelp som ved LAR behandling.

Guest • 3 år siden
Karianne Vågenes • 3 år siden

Tvilar ikkje på morskjærligheten, men viss den er så sterk kvifor er det då greit å setje eit barn til verda som må gå igjennom avrusning, mens mor slepp det. Kunne ikkje ho og blitt avrust? Kan ein tvinga eit barn så kan ein tvinga seg sjølv og. Det er vel og bedre enn å erstatta eit rusmiddel med eit anna?

Jarle Nilsen • 3 år siden

Akkuratt det som er poenget!
En av partene må avruses, hvem skal det være:

Alt 1: moren.
Alt 2: barnet.

Alle som har noe mellom ørene svarer alt 1 såklart.
Man er ikke så egoistisk att man svarer alt 2, da blir jeg flau på dems vegne.
Tenk på den uskyldige parten oppi dette, det er desverre barnet.

Leo Osvald Eide • 3 år siden

Jeg er hverken lege eller har god nok kunnskap til å si noe sikkert her, men er det ikke fysisk mulig å sterilisere disse jentene&kvinnene? Midlertidig for de som er i aktuell alder og permanent for de som er for gamle. Og så kan de i aktuell alder, åpne for befruktning igjen - når og om - de er trygge nok på seg selv mht rus og psykiske problemer - til å fostre opp et barn?

Jeg synes selvsagt og som alle andre her, at det er forjævlig at barn skal påføres skader og de blir ikke mindre skadelidende om de må vokse opp med en psykisk ustabil mor som kanskje og er dopet. Dette har ingenting å gjøre med hvorvidt folk er glade i sine babyer ellelr ei, men hva som er bra og ikke minst, hensiktsmessig.