Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

Kent A Johansson • 5 år siden

Deres studie er jo bare tøv fra ende til annen (den nasjonale omfangsundersøkelsen). Helt klart finnes det flere kvinnelige utøvere av vold og voldtekt enn det vi har tall på idag. Fra mitt perspektiv altså som en voldtektsutsatt mann, ville jeg aldri svart pr telefon intervju at jeg hadde blitt voldtatt, og i nesten daglig snakk med andre utsatte, er nok dette noe som går igjen.
Det er svært viktig å få normalisert at også kvinner kan være overgripere og menn kan være de utsatte, slik at vi kan få bukt med mørketallet.
Men ellers er jeg nok enig i at voldtekt aldri skal graderes eller gjøres mer eller mindre verdig i hjelpeapparat, politi- og rettsvesen. Se forøvrig hva jeg mener er konsekvensene av slike holdninger som dere i NKVTS har på www.voldtattmann.org

Hed • 5 år siden

Nei, det finnes faktisk ikke kvinnelige utøvere av voldtekt. Og ditt snakk om andre påståtte "utsatte menn" der det ingen som tror på.
Mvh. Erling Olsen

Kent A Johansson • 5 år siden

Neivel.... Veit såpass at jeg er utsatt selv.. Finnes jeg ikke?

Hed • 5 år siden

Kan for øvrig legge til at denne masingen om angivelig neddoping på byen også bare er en myte: http://tjomlid.com/2009/11/...
Mvh. Erling Olsen

Hed • 5 år siden

Hva jeg oppriktig mener om din "historie", du "utsatte", kan jeg dessverre ikke skrive idet det vil bli slettet av moderator. :)
mvh. Erling Olsen

Kent A Johansson • 5 år siden

Du kan jo kommentere på bloggen min. Så får vi se om den blir moderert der. Hva har du i mot meg og min historie? Har jeg gjort deg noe?

Kent A Johansson • 5 år siden

I mitt arbeid med voldtektsproblematikken møter jeg mange utsatte (Jeg velger å kalle det det fordi det er det vi er). Jeg møter menn utsatt av menn og kvinner og kvinner utsatt av menn, men også av kvinner. Det er på langt nært så sort/hvitt som du hentyder. De ferskeste tallene fra Kripos understøtter det faktum at kvinner også er overgripere, så lurer på hvor i verden du befinner deg. Eller om du er på denne planeten i drt heletatt. Hadde du også greid å sette deg bedre inn i historien min hadde du sett at jeg ikke er utsatt i noe homsemiljø. Hva får deg til å mene at kvinner ikke kan voldta?

Hed • 5 år siden

Det som får meg til å kunne vite med sikkerhet at kvinner ikke voldtar(eller kan voldta) er at det ikke anmeldes noen slike forhold der en kvinne beskyldes for å ha voldtatt en mann og at rettshistorien er nærmest kjemisk fri for slike tilfeller. I tillegg er det en biologisk umulighet.
Og nei, dette skyldes så visst ikke underrapportering.
Mvh. Erling Olsen

Guest • 5 år siden
Hed • 5 år siden

Jeg er ganske sikker på at den Kripos-rapporten ikke viser til en eneste voldtektsanmeldelse fra en mann mot en kvinne. Og ingen kvinner er blitt domfelt heller.
Mvh. Erling Olsen

Ida Helene Aspenes • 5 år siden

Unnskyld, men fysiske reaksjoner er da sannelig mulig uten at mannen har LYST på sex? Er det å fortsette da ikke et overgrep, bare fordi penis er hard? Fordi han har reagert på fysiske stimuli, skal man da fortsette selvom han sier nei, og ber en stoppe? Og at rettshistorien er fri for den typen anklagelser betyr bare at menn flest ikke har anmeldt det. Og det er ikke så rart; for ikke så forferdelig mange år siden ble kvinner sett på som dydsmønstre, nesten ute av stand til å begå ugjerninger. Om en mann da hadde stått fram og sagt at han var blitt voldtatt av en kvinne, hadde han blitt ledd av og sett ned på. Er det så rart at menn ikke har sagt noe? Selv i dag er det jo litt sånn; det er vel lettere for en mann å si at han fikk et blåmerke mens han slåss med en annen mann enn å si at han fikk det fordi kona slo ham? Så vidt jeg har forstått det, er det ihvertfall sånn.

Og om "biologiske umuligheter".... En kvinnekropp vil også reagere på fysiske stimuli; vi kan bli våte. Det betyr ikke at vi har lyst til å få en penis stukket inn der. Det er aldri, ALDRI kroppens reaksjoner som sier om det er greit eller ikke. Det er hjernen og munnen. Om en mann eller kvinne sier "nei" til samleie, så betyr det nei, enten kroppen reagerer eller ikke.

Hed • 5 år siden

Om man er blitt utsatt for et lovbrudd av et alvor som normalt gir hele vanvittige 4 års fengsel, så anmelder man vel selv om det skulle oppleves noe pinlig. Om man ikke gjør det, så anerkjenner jeg ikke at det har skjedd en krenkelse så alvorlig at det kan karakteriseres som straffbart.
Mvh. Erling Olsen

Ida Helene Aspenes • 5 år siden

Vet du grunnen til at såpass få voldtekter blir anmeldt? Skam. Man føler seg flau, og skamfull og redd. Veldig mange som har blitt voldtatt føler at det er de selv som har gjort noe feil, at det er de selv som har skylda. Eller det kan hende de er redde for represalier om de skulle si noe. Eller de er redde for hva andre skal si. Å bli voldtatt fucker opp alt. At man ikke tør å anmelde noe, betyr ikke at man ikke har blitt skadd.

Eivind Berge • 5 år siden

Ida, det kan godt være at "skam" gjør at noen voldtekter ikke blir anmeldt, men hvordan forklarer du den enorme kjønnsforskjellen? Har du noen forklaring på at menn skal bli så mye mer "flau, og skamfull og redd" enn kvinner at det kan gå minst ti år mellom hver gang en mann anmelder en kvinne for voldtekt? I et vanlig år er det altså minst tusen kvinner som overvinner eventuell "skam" og anmelder voldtekt, og ingen menn som anmelder kvinner. Selv om politi og rettsvesen for ti år siden altså beviste til fulle at de tar anklager fra menn mot kvinner på alvor. Jeg foreslår at du tenker igjennom om den type forklaring som "skam" virkelig er sannsynlig, eller om forskjellen snarere ligger i at normale menn slett ikke opplever seksuell tvang fra kvinner som noen alvorlig forbrytelse fordi kjønnene faktisk er grunnleggende forskjellige? Altså at kvinner ikke kan voldta fordi menn av biologiske grunner faktisk ikke føler noe stort tap om de skulle ha uønsket sex med kvinner. Synes du ikke det er litt rart at det i enhver debatt nesten bare er feminister som hevder at kvinner kan voldta (inkludert noen ytterst få ekstremt politisk korrekt indoktrinerte menn), under påskudd av at kjønnene liksom er like, mens menn altså prøver å fortelle deg at det er absurd basert på egen erfaring? Hvem er du til å diktere mannlig seksuell mentalitet?

Ida Helene Aspenes • 5 år siden

Jeg prøver ikke å diktere mannlig seksuell mentalitet. Ikke er jeg feminist heller. Jeg påstår ikke at kjønnene er like. Jeg påstår ihvertfall ikke at det begås like mange voldtekter begått av kvinner, som av menn. Det har jeg aldri sagt. Mitt argument var helt enkelt at ut ifra slik jeg definerer voldtekt - og alltid har hørt venner og familie definere det - så er det fullt mulig for kvinner også. Det "Hed" sa, var at det er fysisk umulig for en kvinne å voldta en mann, fordi ereksjon er en nødvendighet, og en ereksjon indikerer lyst. Det jeg sa, var at menn kan få ereksjoner ufrivillig, og at det er samtykke som avgjør om det er voldtekt eller ikke. Og det jeg sa om skam, var ikke rettet spesifikt mot menn, men sagt generelt.

Jeg har overhodet ikke snakket om statistikk, og hvilke kjønn som voldtar mest. Jeg gav enkelt og greit et argument om at kvinner KAN voldta, og at menn ikke nødvendigvis har LYST på sex bare fordi de får en ereksjon.
Skal jeg tro mine mannlige venner, så går det ihvertfall fint an å få en ereksjon uten at det betyr noe.

Det jeg faktisk sa, er at til syvende og sist kommer det an på samtykke. Nei betyr nei, uansett hva KROPPEN sier, og uansett hvilket kjønn man har.

Eivind Berge • 5 år siden

Jeg har ikke benektet at menn kan få ereksjon uten å ha lyst på sex og at det sikkert skjer at menn tvinges til sex med kvinner enkelte ganger. Det kan til og med hende det forekommer ganske ofte. Men det er ikke problemstillingen. Spørsmålet er om vi skal akseptere den banale feministiske definisjonen av voldtekt som sex uten samtykke og attpåtil gjøre det kjønnsnøytralt. Det er slett ikke noen selvfølge at det "til syvende og sist kommer an på samtykke" (dette er ikke engang gjeldende straffelov enda), og enda mindre selvfølgelig at kjønn ikke skal spille noen rolle.

Voldtekt er et ekstremt betydningsfullt og følelsesladet menneskelig konsept, og det må det også være hvis det faktisk skal fortjene å behandles som en alvorlig forbrytelse med strafferamme på 3-21 år. Da kan du ikke redusere det til en ren formalitet hvor "mangel på samtykke" er nok selv om offeret knapt nok føler seg forulempet i det hele tatt, og så late som det er likegyldig om det er kvinner som voldtar. Selv om menn vitterlig ikke føler det som noen forbrytelse som er verd å anmelde en gang, med bare ett eneste unntak i hele norgeshistorien. Da blir det ufattelig absurd å late som det liksom er bra for menn å utvide voldtektsbegrepet enda mer slik at enda flere kvinner kan angre seg og anmelde voldtekt med loven i hånd. Skjønner du hvor radikalt og unaturlig dette er? Gjennom hele historien har voldtekt blitt forstått som sex oppnådd med en viss alvorlig grad av tvang, ikke bare mangel på samtykke, og sunn fornuft sier at bare menn kan voldta. Tror du virkelig alle tok feil inntil feministene opplyste oss om at kjønnene var like og all uønsket sex er voldtekt? Nå er voldtekt liksom redusert til mangel på samtykke og kjønnsforskjeller blir benektet. Men det stemmer ikke med virkeligheten. Hvis du skjærer gjennom den politisk korrekte bablingen og ser på hvem som faktisk anmelder voldtekt, så ser du av overveldende statistikk at menn ikke føler behov for å anklage kvinner, og det burde fortelle deg noe.

Dypt menneskelige kategorier som voldtekt og mord er mer enn bare simplistisk matematikk. Det feministene gjør med voldtekt blir litt som om vi skulle definere mord som å "forårsake noens død" og så konkludere med at aha, da er alle leger mordere hvis de gir en døende pasient morfin til smertelindring selv om pasientene dør litt tidligere av den grunn, og ergo bør vi sette alle leger i fengsel. En ekstremt naiv person, som kanskje et lite barn, ville muligens tenke slik, men alle med sunn fornuft skjønner at det er tull. Konteksten og opplevelsen av handlingene betyr noe, og slik er det også med voldtekt.

Ida Helene Aspenes • 5 år siden

Du har flere gode poeng her, Eivind. Jeg er generelt sett enig i det du sier. Og det var ikke hvordan loven skal formuleres jeg snakket om heller.

Men jeg mener at det er garantert en del mørketall her; det er antakeligvis både flere kvinner og menn som føler seg krenket enn det statistikkene kan vise. De bare sier ikke noe.

Men for å vise deg det jeg mener om samtykke... Jeg er BDSMer. Jeg elsker å bli bundet fast og pisket. Det er ikke engang seksuelt opphissende, bare kos.

Men hadde noen gjort det med meg etter at jeg hadde sagt nei, så hadde det ikke vært kos, og jeg hadde mistet all tillitt til den personen, selvom jeg mest sannsynlig hadde nøyd meg med å bryte vennskapet, eller kanskje tilogmed tilgitt personen etterhver; jeg hadde neppe anmeldt det. Men mest sannsynlig ville det fått følger for min tillitt til mennesker; det hadde blitt vanskeligere å stole på at de ville stoppe når jeg sa nei, fordi jeg hadde opplevd at det ordet ble ignorert en gang før.

Og det er det jeg mener med at samtykke er forskjellen på voldtekt og sunt samleie. Jeg tror bare ordet "voldtekt" høres stort og skummelt ut, og man har lite lyst til å tenke på "trivielle" situasjoner som ikke traumatiserer, som voldtekt.

Men tillitt har blitt brutt; ens egne ord er blitt ignorert, og jeg vil si at man da har blitt utsatt for en - kanskje mild - voldtekt. Man har kanskje ikke blitt skadd noe særlig, verken fysisk eller psykisk, men likevel... Det gjør noe med en.

Eivind Berge • 5 år siden

Jeg trodde det først og fremst var straffeloven som ble debattert her. Og da er definisjonen ramme alvor som avgjør om det kan bli mange år i fengsel for den som blir anklaget. Det er ikke noe vi bør ta lett på. Du må gjerne ha egne oppfatninger om hva som er sunn sex og hva som er tillitsbrudd (og jeg er ikke uenig i at det er kritikkverdig), men når det blir slik at alt som ikke er sunn sex, automatisk er voldtekt og kan straffes med mange år i fengsel, så er noe hakkende galt. Og det er faktisk det feministene vil ha, allerede langt på vei har trumfet igjennom, og verre skal det bli nå som voldtektsparagrafen sannsynligvis skal utvides ytterligere slik at "mangel på samtykke" blir et selvstendig kriterium for voldtekt.

Eivind Berge • 5 år siden

Hed, du har absolutt rett i at kvinner ikke kan voldta, men med feil begrunnelse. Det er ikke biologisk umulig for kvinner å tvinge menn til sex, men det er absurd å definere noe slikt som voldtekt. Påstander om kvinner som "voldtar" baserer seg på en feministisk løgn om at kjønnene er like og at overfladisk like handlinger derfor skal behandles likt. Men du har helt rett i at rettshistorien er kjemisk fri for kvinnelige sexovergripere før feministene oppfant forestillingen. Du blir mer troverdig hvis fokuserer på at det er *konseptuelt* umulig for kvinner å voldta, snarere enn fysisk, for det irrelevant og feil å si at menn aldri kan bli tvunget til sex med kvinner. Det kan godt skje, men i så fall er det en trivialitet som jeg er grunnleggende uenig i at loven skal befatte seg med, og å kalle det voldtekt er idiotisk.

Hed • 5 år siden

Jeg er enig i at det er teoretisk mulig for kvinne å voldta en mann, men da bare hvis man anerkjenner dagens absurde lovgivning.
Jeg har for øvrig ikke benektet muligheten for at en kvinne *kan voldta. Det jeg har benektet er at kvinner faktisk voldtar, noe all statistikk jo bekrefter at de vitterlig ikke gjør.
mvh. Erling Olsen

Eivind Berge • 5 år siden

Vi er nesten helt enige. I motsetning til deg, så nekter jeg å anerkjenne kvinnelig seksuell tvang som voldtekt selv om det skulle skje, og selv om det skulle oppfylle en ellers fornuftig definisjon hvor det legges til grunn ekte vold eller trusler på nivå med alvorlig frykt for liv eller helse slik som loven lød frem til år 2000 (selvsagt anerkjenner jeg ikke definisjonen i dagens straffelov uansett, som bare krever "truende atferd" for at det skal være voldtekt). Du har rett i at det i praksis er så godt som umulig og ukjent at kvinner "voldtar" etter den tradisjonelle definisjonen som faktisk krever vold eller alvorlige trusler. Jeg tror ikke det er levert en eneste anmeldelse engang i norgeshistorien som går ut på noe slikt, og den ene dommen som foreligger går altså ut på oralsex med en mann som sover, som kun er definert som "voldtekt" etter at feministene reformerte voldtektsbegrepet i 2000, og noe jeg selvsagt ikke er enig i at kvalifiserer som voldtekt uansett kjønn. I verste fall gjorde denne kvinnen seg medskyldig i et slags homoseksuelt overgrep, siden det var på oppfordring fra en mann, og uansett var det noe langt mindre alvorlig enn en voldtekt.

Men det er likevel en avsporing, mener jeg, å argumentere på grunnlag av at kvinnelig voldtekt er biologisk umulig. Det holder at det er teoretisk umulig, og derfor ikke kan tas alvorlig som voldtekt selv om det skulle skje at en kvinne faktisk tiltvinger seg sex ved vold. Ethvert fornuftig menneske gjennom hele historien -- som altså ikke er indoktrinert med feministisk vås om likestilling -- skjønner at dette ikke kan forstås i kategorien "voldtekt," i alle fall ikke hvis dette skal regnes som en alvorlig forbrytelse, simpelthen fordi normale menn ikke ville opplevd noe slikt som en alvorlig forbrytelse. Nå har man altså utvidet strafferammen og utvannet definisjonen slik at hele voldtektsbegrepet er en farse og i mange tilfeller overlagt justismord. Og verre skal det bli når definisjonen utvides til at bare fravær av samtykke er nok. Noe av det mest frustrerende i denne debatten blir da påstander om at kvinner kan voldta slik at menn liksom også trenger denne loven. Selv om altså bare en eneste mann har funnet på å anmelde en kvinne for voldtekt i hele norgeshistorien. Man skal være utrolig godtroende for å kjøpe at en lovendring som brukes mot menn over ti tusen ganger oftere enn den brukes av menn er bra for menn, og slik er det altså feministene og manginaene argumenterer.

Kent A Johansson • 5 år siden

Hva med disse undersøkelsene? Tror du ikke på noen av besvarelsene?

http://utsattmann.no/fakta-...

Yrjan • 5 år siden

Hvordan definerer du voldtekt?

Guest • 5 år siden
Yrjan • 5 år siden

Jeg spør fordi jeg faktisk har opplevd under diskusjoner at noen definerer voldtekt som "tvunget penetrering", noe som faktisk utelukker kvinner fullstendig som overgripere. Dette er dog hovedsakelig i USA, hvor dette språket blant annet har sneket seg inn i lovgivning, men det er viktig at man har definisjonene på plass før man diskuterer slike ting syns jeg.

Jeg sitter og leser voldtektsbestemmelsen nå, og jeg må si at jeg ikke helt forstår hvorfor du mener at menn ikke kan voldtas? "Trusler" behøver ikke være av det fysiske slaget, og det er fullt mulig for kvinner å sette menn ut av spill via neddoping eller andre midler for så ha sex med de uten deres samtykke. Å ha sex med en person som sover er jo også en form for voldtekt, noe som går klart av artikkelen her. Menn kan ikke oppleve dette?

Hed • 5 år siden

Scenariene du beskriver for hvordan en kvinne skulle kunne voldta en mann er så usannsynlig at du rett og slett gjør lurest i å bare se bort fra det.
En mann må ha ereksjon for at en kvinne skulle kunne "tre seg på"- altså voldta. Dette skjer ikke ved bruk av for eksempel trusler. Det er biologisk- det må lyst til. Det samme gjelder for så vidt ved søvn og neddoping.
Et annet viktig poeng er at det ikke eksisterer rapporterte hendelser hvor en kvinne har tredd seg på en motvillig mann og fra dette kan vi slutte at voldtekt av menn ikke er en relevant problemstilling(derimot oppkonstruert), overhodet.
Mvh. Erling Olsen

Sveinung Svea • 5 år siden

"23 år gammel kvinne dømt for voldtekt av mann"
http://www.aftenbladet.no/n...

Hed • 5 år siden

Dette er den ene(den eneste!) dommen i norsk rettshistorie hvor en kvinne er domfelt for voldtekt av en mann. Det var den dommen jeg selv viste til. Ingen andre tilfeller eksisterer.

Mvh. Erling Olsen

Sveinung Svea • 5 år siden

Må si jeg finner din troverdighet heller tynn. Tidligere skrev du:
"Og ingen kvinner er blitt domfelt heller."
Det er beviselig feil som jeg har påpekt og som du, for så vidt, har anerkjent. Og så skriver du at ingen andre tilfeller eksisterer.

Feil! Det er ikke den eneste dommen i norsk rettshistorie der en kvinne er domfelt for voldtekt av en mann. Her har du en til:
"Kvinne dømt for voldtekt med flaske"
http://www.aftenposten.no/n...

Hed • 5 år siden

"Og ingen kvinner er blitt domfelt heller" ble skrevet som svar til henvisning til siste års Kripos-rapport som en annen pekte på(nå slettet). Som jeg riktig påpekte var det ikke domfelt noen kvinner for voldtekt i henhold til den rapporten.
Du må for øvrig ta i betraktning at i den saken du viser til, så var det andre menn involvert. Det er altså helt på det rene at ingen kvinne er domfelt for å ha voldtatt en mann alene i løpet av hele Norges rettshistorie.
Mvh. Erling Olsen

Kent A Johansson • 5 år siden

Hva med denne undersøkelsen fra USA? http://www.vocativ.com/unde...

Rune Fardal • 5 år siden

"Hanssen skriver: "I et likestillingsperspektiv venter jeg nå på flere anmeldelser og dommer mot kvinner som har forgrepet seg". Det er en underlig forventning. Vår studie viste at kvinner er ti ganger mer utsatt for voldtekt enn menn. Utøvere er nesten utelukkende menn."

At "VÅR STUDIE" viser at kvinner er mer utsatt, betyr vel ikke at ikke menn er langt mer utsatt enn antatt?

Vi VET i dag at kvinner er like voldelige som menn i parforhold og ellers målt i initiativtakere til vold. Vi VET at voldtekt av menn er underkommunisert.

Den største MYTE er at kvinner ikke er så voldelige som menn!

Hed • 5 år siden

Jøss! Virker som disse "forskerne" selv har funnet på disse angivelige "mytene"? Å sette opp stråmenn kalles slikt for.
Mvh. Erling Olsen

Guest • 5 år siden
Hed • 5 år siden

Mytene(i fet) samsvarer ikke med sitatene.
Mvh. Erling Olsen

Hed • 5 år siden

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er useriøse i sin forskning fordi de legger til grunn en definisjon av voldtekt som [enda] ikke er en vedtatt del av straffeloven.

Forskningsjuks kan være straffbart: http://www.nrk.no/nyheter/i...
Mvh. Erling Olsen