Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

Tom Bola • 7 år siden

Thomas Piketty er vår tids svar på Karl Marx, en irriterende figur.

*Arveavgiften fjernes, men en hardere skatt kom i stedet: Når en arvet bolig må selges, blir de skattlagt for fortjenesten som er forskjellen mellom salgsverdi og foreldrenes inngangsverdi til boligen. Hadde arvingene fått inngangsverdi lik markedsverdien når de arvet, hadde de sluppet en kunstig høy fortjeneste og skatt.

* Formueskatten er grunnleggende urettferdig. Det er skatt på verdier som allerede er betalt skatt på. Skatt på formue har samme utidige virkning som faste kostnader: En skatt
som må betales selv om inntekten skulle falle smertefullt lavt. Effekten av formueskatt er den samme som beskyttelsespenger til mafia. Skatt bør heller komme på inntekt, fordi folk lever av inntekten, ikke formue som ofte har fiktive verdivurderinger. Skal man bli kvitt fenomenet med rike nullskatteytere, får man heller fjerne fradrag for utgifter som ikke finnes, så som skjermingsfradraget.

Egil Johanzen • 7 år siden

Når jeg betaler 25% merverdiavgift til staten er jo dette også en form for beskatning basert på forbruk og det betaler jeg av inntekt jeg allerede har betalt skatt av. Er ikke det også dobbelbeskatning? Når jeg betaler veiavgift er ikke det også en form for dobbelbeskatning? Skatt og avgifter er på en måte det vi betaler til det stat, kommunde etc for de tjenestene de gir oss. Når du ser på den totale andelen av skatter og avgifter en enslig forsørger med 400 000 i inntekt betaler til det offentlig versus de på de høyere trinnene i pyramiden blir denne gråtingen over såkalt dobbelbeskatning helt latterlig.

Tom Bola • 7 år siden

"Når jeg betaler 25% merverdiavgift til staten er jo dette også en form for beskatning basert på forbruk og det betaler jeg av inntekt jeg allerede har betalt skatt av. Er ikke det også dobbelbeskatning?" Nei, MVA betales av den du handler hos.

"Når jeg betaler veiavgift er ikke det også en form for dobbelbeskatning?"

Ja, men de fleste veiavgiftene har en begrunnelse selv om avgiftsnivået i mange tilfeller ikke samsvarer med begrunnelsen.
Formueskatt begrunnes gjerne med utjevning, men virker ikke slik når de rikere bare blir rikere. Formueskatt er basert på at det finnes mange mennesker som sikler etter de samme materielle godene som de som må betale formueskatten. Hadde det ikke vært så mange som led av misunnelsesyke, hadde de formuende sluppet denne skatten. Så vil du gjerne slippe denne urettferdige skatten selv men la andre betale den enda de ikke nødvendigvis har så stor inntekt, altså en form for dobbeltmoral. Minner om Arnulf Øverlands ord: "Du skal ikke så inderlig vel tåle den uretten som ikke rammer deg selv."

Nordnes • 7 år siden

Skjermingsfradraget mp bort ja. Men arveavgiften må inn igjen og formueskatten økes. Så kan man heve bunnfradragene slin at man unngår urimelige situasjoner. "Argumentet" om dobbel beskatning er tøv. Anbefaler at du faktisk leser Piketty. Det er de eneste midlene vi har for å hindre eskalerende ulikheter. Noe som tjener alle. Også de rike.

Tom Bola • 7 år siden

Skatt i hovedsak på inntekt begrenser dobbeltbeskatning!

"Det er de eneste midlene vi har for å hindre eskalerende ulikheter. "

Det er ikke eneste mulighet til å hindre eskalerende ulikheter: Konkurranselovgivning og eiendomslovgivning kan sette tydeligere grenser for maksimalt eierskap av jordeiendommer og grenser for hvor mye noen kan eie innenfor hver næring.

"Noe som tjener alle. Også de rike."
Den var ny - blir de rike enda rikere av å betale mer og ikke få noe igjen?

Rolf Messier • 7 år siden

Formueskatt forhindrer små bedrifter i konkurrere med store. Formueskatten beskytter med andre ord de aller rikeste. Formueskatten har aldri fungert som en overføring av penger fra rike til fattige. Den har derimot ofte ført til at gode ideer forblir på gutterommet og sendt mang en ildsjel på NAV.

Verden er ikke så enkelt skrudd sammen som db vil ha det til.

At denne mannen jobber ved en skole med et tøft navn gjør ham forsåvidt heller ikke til ekspert på norske forhold.

Egil Johanzen • 7 år siden

Nei, det som virkelig truer småbedriftene er de store som nesten ikke betaler skatt på sine inntekter. Hvordan skal kaffesjappa på hjørnet konkurrere med Starbucks som stort sett ikke betaler skatt i det hele tatt? Hvordan skal en norsk småavis kunne konkurrere med Google om annonseinntekter når Google ikke betaler skatt i det hele tatt. Husk formueskatten er 1% av formuen, forskjellen i inntektsskatt kan utgjøre over 20% av inntekten på de store (som regel internasjonale). Da blir diskusjon rundt formueskatt peanuts. Er man bekymret for mindre norske entreprenører burde man virkelig bekymre seg over heving av grensen for moms. Kjøper man fra en norsk entreprenør blir man ilagt en straff på 25% mens kjøper man fra utlandet får man fritak på moms. Snakk om å diskriminere norske eiere. Og her snakker man altså om 25% på kjøpesummen og ikke 1% på formuen. Igjen settes formueskatten i sitt riktige perspektiv dersom man er bekymret for norske entreprenører og småbedrifter.

Rolf Messier • 7 år siden

Hvilken skatt er det Starbucks ikke betaler som norskeide kaféer betaler? Det er jo nettopp formueskatten det.

Rolf Messier • 7 år siden

Om komplett.no ligger i Norge eller Kina betyr null og niks. Det er en robot som pakker i esker.

Når jeg snakker om gründerbedrifter så mener jeg bedrifter som er tuftet på innovasjon, teknologiutvikling og kunnskapsbygging. Ikke på å selge kinaprodukter for overpris.

Vi må utvikle produktene. Ikke tro at det er vits å la nordmenn pakke de i esker for 160,- per time. Den jobben kan kineserne få, de gjør den for 5,-.

Nordnes • 7 år siden

Denne mannen er verdens mest anerkjente innen fagfeltet. Du fatter ikke engang enkle økonomiske prinsipper. Hvem skal vi lytte til?

Ps: formueskatt beskytter små selskaper. Til orientering.

GR700 • 7 år siden

Tror du sendte riktig melding til feil person . LOL

Rolf Messier • 7 år siden
Rolf Messier • 7 år siden

Beskytter ja, da har jeg hørt det også. Ta deg en runde med orientering du..

https://www.nho.no/Politikk...

fatwafrafrp • 7 år siden

Formueskatte beskytter de små bedrifter mot de store. Små bedrifter i investeringfasen har ikke formue.
Problemet er globaliseringen og konsernavgift.

Rolf Messier • 7 år siden

Globalisering er det som gir små gründerbedrifter et inntektsgrunnlag.

(Og nei, jeg teller ikke kaffesjapper og frisørsalonger, hvem som eier disse er revnende likegyldig. Arbeidsplassene flagges ikke ut fordi kundene uansett er i Norge.).

Problemet er at små bedrifter som utvikler og driver med innovasjon får en definert verdi lenge før de får reell inntekt. Dette medfører at det må lånes penger for å betale skatt, som igjen øker risikoen og hindrer investering i vekst.

Store bedrifter som har både inntekt og oppspart kapital stiller dermed i den annen liga.

Rolf Messier • 7 år siden

Beskytter de store mot de små, mener du nok.

https://www.nho.no/Politikk...

Guest • 7 år siden
Rolf Messier • 7 år siden

Det er i hvertfall ikke logisk å beskatte bedrifter uten inntekt. Da må vi heller finne en annen måte å beskatte de store.

laysee • 7 år siden

Formueskatten har sendt mang en ildsjel på Nav, gitt...

Rolf Messier • 7 år siden

Ildsjeler som har satset alt, til og med lånt penger for å betale formuesskatt når de ikke hadde inntekt, belånt hus og hjem og pantsatt gifteringen, for så å gå konkurs.

Ja, de finnes.

fatwafrafrp • 7 år siden

NAVere med formue er Erna sitt mål.

Arild Franzen • 7 år siden

Høyres Victor Norman skatterefser regjeringen, leser vi i DN. Han er ved NHH, tøff nok skole?-)

EnMann • 7 år siden

Påfallende

at mange sosialister i dag synes å ha "glemt"...

at den nye uføreordningen faktisk ble utarbeidet av den forrige Regjeringen og vedtatt av Stortinget alt i 2012 - at dagens Regjering nå bare gjennomfører oppstart i 2015 slik Stortinget da vedtok. Sånn går det når man kjører på...
http://www.dagbladet.no/201...

...med følerier foran fakta... :)

fatwafrafrp • 7 år siden

Arveavgift ble også vedtatt av stortinget.

Jørgen nissen • 7 år siden

Jeg ser at du ...lille mann..

fortsetter å fordreie fakta om uføre- ordningen som et samlet storting vedtok i 2012.

Det som ble bestemt var at man skulle endre måten uføretrygd ble beskattet. Uheldige konsekvenser av dette skulle bøtes på ved å øke trygden slik at sluttsummen ble den samme som i dag. Det er siv og erna som har bestemt at ordningen bare skal kompenseres i 3 år og at barnetillegget ikke lenger skal være behovsprøvd men "standardiseres" til et lavt beløp som gjør at fattige barn blir enda mer fattige.

... hva med fakta i stedet for løgn :)

EnMann • 7 år siden

så, så Jørgen

jeg forteller bare at de som står bak...

den nye uføreordningen er de samme som nå ojer seg over frykteligheten i at landets nye Regjering faktisk iverksetter slik Stortinget vedtok alt i 2012 vi skulle gjøre i 2015. Det er ikke lett å få med seg at det bare er...

...er fotnoter dere hyler over ... :)

Guest • 7 år siden
EnMann • 7 år siden

her katiye
kan du lese hva Jens sa om babyen...
http://www.dagbladet.no/201...

...Arbeiderpartiet fødte i 2012... :)

ordfordagen • 7 år siden

Linken fører ikke til noe Stoltenberg sa, den fører til et meningsinnlegg fra en kvinne som representerer Civita og som blant annet var bekymret for at arbeidsgiverne ble glemt.
Det lå forutsetninger i Stortingets behandling av saken den gang, noe du hopper elegant over. Les hva Jørgen nissen skriver over her, så ser du hvilke det var.

Nordnes • 7 år siden

Fordi han har forkilinger og fordi han er direkte kunnskapsløs.

EnMann • 7 år siden

så, så Nordnes - rolig nå... :)

Kane Seere • 7 år siden

Vær så snill og les litt, det var Eriksson (FrP) som satt som leder i komiteen for utarbeiding av den nye uføreordningen på den tiden.

EnMann • 7 år siden

jo, jo Kane

at det jobber folk fra alle partier...

i komiteene på Stortinget er ikke overaskende men det var selvsagt et samlet Storting - der de Røde hadde flertall - som VEDTOK den nye uføreordningen som mange sosialister...

...raser over i dag... :)

fatwafrafrp • 7 år siden

Nå er det mest freppere som raser over denne.

Guest • 7 år siden
EnMann • 7 år siden

huhumm katiye

det rases vel helst over fiktive eller marginale forskjeller i en helt isolert bit av et godt budsjett der alle får mer både av offentlig velferd og egne penger. Grunnen er selvsagt å forsøke å skape nye føleribølger...

...av gamle sosialist-floskler... :)

Guest • 7 år siden
EnMann • 7 år siden

jeg KAN jo ta feil katiye

men har et bestemt inntrykk...

av at det er sosialister som står bak føleribølgen mot budsjettforslaget til Regjeringen - i alle kanaler fra sosiale media til sosialist-pressen. Selv om noen fikk halt en kritisk kommentar også ut av Victor Norman er vel ikke dette så feil et bilde tenker jeg. Slike skapte bølger av vage følerier er jo sosialismens vesen - slik vi også så under reservasjons-saken og da Regjeringen ikke gikk i sosialisters felle under Dalai Kina. Det er vel selve sjelen til den usympatiske sverte-kulturen...
http://www.aftenposten.no/n...

...Arbeiderpartiet avslørte her... :)

fatwafrafrp • 7 år siden

Men jeg er enig i en ting. Regjeringen Dissimllis kan ikke gjøre forskjellen.

Guest • 7 år siden
Arild Franzen • 7 år siden

Lek med ord!-) Forskningen er fra den vestlige verden, han er redd Norge vil følge den trenden NÅ med Blåblå..

Dag Dahlo • 7 år siden

Forretningsgeniene på borgerlig side som har gitt milliarder i skattelette til de med mest og noen hundrelapper til folk flest, har glemt at markedet er det som til syvende og sist holder forbruket og verdiskapningen oppe. Om man planlegger kortsiktig og lite bærekraftig, gir man mest penger til de med mest penger - slik at de etter teorien skal spytte disse pengene tilbake i samfunnet. Med dagens fond, skatteskjul og innvesteringsmuligheter er dette tydligvis en teori som er tilbakevist flere ganger - og har ikke ført til økte investeringer som har kommet samfunnet tilgode.
Et aktivt, kjøpesterkt marked har derimot vist at penger kommer tilbake til samfunnet og skaper arbeidsplasser og inntektsmuligheter for business.

Halfdan Byrnesveen • 7 år siden

Jeg har alltid sagt, at høyrefolk er som dem i eventyret, som vil slakte gåsen som legger gulleggene. Denne allegorien bekrefter sin gyldighet, igjen og igjen og igjen og igjen...

EnMann • 7 år siden

he, he Halfdan

Gåsen som legger GulleEgg ja...

det er vel Staten det i denne sammenhengen som så mange gjorde seg avhengige av under det sosialistiske styret vi har levd med. Vi skal alltid ta vare på folk som havner utenfor, men det er kanskje bra at vi nå gjør det lettere for folk å delta i arbeidsliv igjen, og at vi litt om senn arbeider oss opp fra knestående. Jeg nekter å tro at vi er et land av skoftere...

...sveklinger og sjuklinger... :)

One Just Man • 7 år siden

Problemet nå er at nordmenn er så fattige at det er utlendinger som som kjøper norske bedrifter.

Halfdan Byrnesveen • 7 år siden

Du kan gi norske firmaer null i skatt, de vil fremdeles tape mot kinesiske investorer.

Dag Dahlo • 7 år siden

Det er vel en sannhet med modifikasjoner, men hvordan Siv og Ernas politikk skal hjelpe er for meg et mysterium. Kan ikke se at kjøpekraften blir noe bedre for folk flest med et par hundringser i skattelette og avgiftsøkninger. I tillegg har Frp servert utenlandske nettbutikker en liten populist-gave som er en betydlig utfordring for norsk kommers og arbeidsplasser.

swenmeier • 7 år siden

Problemet er at høyre/frp selger!

Guest • 7 år siden
One Just Man • 7 år siden

Det er fortsatt mulig å slå seg opp her i landet.
Jeg synes vi skal heie på Kjos og ikke drive på slik pressen og fagforeningene gjør.
Vi jager han bare ut av landet.